top of page

Energizers and Icebreakers /Energi- och isbrytarmetoder - några grunderEnergi- och isbrytarmetoder är ofta korta och enkla övningar som används före, mellan eller efter en större aktivitet.


Att använda en icebreaker kan ofta vara ett bra sätt att samla en grupp som tidigare inte känner varandra, vissa metoder är särskilt lämpliga för detta. Metoderna kan också användas mellan aktiviteter eller under en aktivitet för att ge gruppen lite mer energi och möjlighet att röra på sig. Då kallas de ofta för "energizers". Då många av metoderna innebär att man får röra på sig och använda andra och fler sinnen än vad man vanligtvis gör i mötessammanhang så kan övningarna också användas för att öka den kreativa förmågan hos deltagarna.


Icebreakers kan även vara bra att använda före en annan längre aktivitet. Metoden används då för att flytta fokus från det som har skett tidigare. Att göra en gemensam och enkel övning samlar gruppen och skapar ett gemensamt fokus.


Viktigt att tänka på när du väljer övning - utgå från gruppens förutsättningar! Det ska vara kul och alla ska kunna vara med. Ingen ska känna sig utsatt eller utanför.

Comments


bottom of page