top of page

Förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Uppdaterat: 1 juni 2018


Efter andra världskrigets slut, och nazisternas ofattbara massmord på miljoner judar och andra människor som ansågs mindre värda, antogs den 10 december 1948, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Sedan 1950 har man världen över uppmärksammat den 10 december som "den internationella dagen för mänskliga rättigheter".


De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Men i Sverige och på andra håll i världen kränks barns och vuxnas rättigheter fortfarande varje dag. Kampen mot detta får inte avstanna, och jag vill därför påminna oss alla om innehållet i förklaringen. Här nedan kan du ta del av en lättläst version. (källa: regeringen.se). Det här är en vacker text, på mer än ett sätt.


Alla människor är berättigade till vissa rättigheter – helt enkelt därför att vi är människor. När vi - och de politiker vi väljer att styra vårt samhälle - funderar kring hur vi ska hantera de behövande människor som kommer till vårt land tycker jag att vi kan vägledas av artikel 22, 25 med flera. Och varför inte 29?


Den mänskliga rättigheterna 


1. Alla människor är födda fria

och med samma värde och rättigheter.

Alla människor kan tänka själva.

Människor vet vad som är rätt och fel

och ska visa varandra respekt och hänsyn.


2. Förklaringen om mänskliga rättigheter

gäller för alla människor.

Den gäller för människor från olika folk,

med olika hudfärg,

för män och kvinnor,

för människor som talar olika språk,

för människor som har olika religion,

för människor som tycker olika om politik eller om andra saker,

för människor som är rika

och för människor som är fattiga.

Den gäller för människor från alla länder,

både länder som är fria

och länder som styrs av något annat land.

Alla människor ska behandlas lika

och ha samma rättigheter.


3. Alla har rätt till liv och att leva fritt utan att fängslas.


4. Ingen människa får äga en annan människa

eller sälja en annan människa.

Det kallas för slaveri och det betyder

att människor kan äga andra människor

på samma sätt som man kan äga en sak eller ett djur.

Det är förbjudet att äga, sälja eller köpa andra människor.


5. Ingen får plåga eller misshandla någon annan

eller behandla honom som om han eller hon inte var en människa

eller var värdelös.

Ingen får plågas på något hemskt och grymt sätt

som till exempel att bli slagen, sitta bunden länge

eller få elektriska stötar

även om det är ett straff

för något som den personen har gjort.


6. Alla har rätt att vara en egen person.

Samhället får inte behandla människor som saker eller djur.


7. Lagarna ska gälla lika för alla människor.

Alla människor har samma rätt till skydd

om någon annan bryter mot lagen

och skadar dem.

De ska ha rätt att bli behandlade likadant.

Alla människor har samma rätt

till de saker som står i den här förklaringen.


8. Alla har rätt till hjälp från en domstol i sitt land

om de inte får det de har rätt till

eller om de blir behandlade på ett sätt

som är förbjudet i lagen.

I en domstol arbetar personer

som kan lagen.

En domstol ska bara säga vad som är rätt eller fel

så som det står i lagen,

inte göra som någon säger till den.


9. Ingen människa får bli tagen av polisen

eller satt i fängelse

eller bli tvingad att lämna sitt land

utan att det finns ett riktigt skäl till det

som står i lagen.


10. När någon blir anklagad för ett brott

ska en domstol öppet tala om det

så att andra människor kan komma och lyssna.

När någon inte får sina rättigheter ska hon eller han

ha rätt att få gå till domstol för att kräva sina rättigheter.

Domstolar ska behandla alla rättvist.


11. 1. När någon har blivit anklagad för ett brott

så vet man inte säkert om den personen har gjort det eller inte.

Hon eller han har rätt att bli behandlad

som om hon eller han inte har gjort det

innan man vet säkert.

Ingen får bli straffad i förväg.

En domstol ska ta reda på om personen är skyldig eller inte.

Alla ska ha rätt att komma och lyssna när domstolen bestämmer det.

Domstolen ska lyssna på den som är anklagad för ett brott.

Alla som är anklagade har rätt att få hjälp

av någon som kan lagen, en advokat.


2. Om någon har gjort något

som inte var ett brott när han gjorde det

så kan hon eller han inte bli straffad för det senare

om det kommer en ny lag efteråt

som säger att det han eller hon gjorde är förbjudet.

Om någon har gjort ett brott

så ska den personen straffas

på det sätt som stod i lagen

när personen gjorde brottet

även om det har kommit en ny lag efteråt

med ett värre straff.


12. Ingen får säga elaka och osanna saker

om någon annan.

Alla har rätt att få ha sitt privatliv och sin familj i fred.

Polisen eller militären

får inte gå in i någons hem

eller läsa någons brev

eller lyssna på telefonsamtal

utan att det finns ett riktigt skäl till det,

som till exempel att den personen har gjort

ett allvarligt brott.


13. 1. Alla får resa vart de vill

och bo var de vill i sitt eget land.


2. Alla får resa ut ur sitt eget land.

Alla får resa från länder som de har rest till

och komma tillbaka till det land där de bor.


14. 1. Om någon behandlas illa i sitt land

till exempel för att han eller hon tycker olika

eller har en annan religion

så har den personen rätt att fly till ett annat land

och få bo där.


2. Om någon har gjort ett brott i sitt land

så har hon eller han inte rätt att bo i ett annat land

för att slippa straffet.

Att tycka annorlunda än de som bestämmer är inte ett brott.


15. 1. Alla har rätt att vara medborgare i något land.


2. Inget land får bestämma

att någon inte får vara medborgare i det landet längre.

För att man ska få göra så måste det finnas en riktig orsak

som till exempel att den personen har gjort

ett allvarligt brott.

Alla har rätt att sluta vara medborgare i ett land

och bli medborgare i något annat land.


16. 1. Alla vuxna män och kvinnor

har rätt att gifta sig och skaffa barn.

Två personer har rätt att gifta sig även om de har olika hudfärg,

kommer från olika länder eller har olika religioner.

De som gifter sig har samma rättigheter

under den tid som de är gifta,

och om de skiljer sig.


2. Ingen ska tvingas att gifta sig mot sin vilja.


3. Det är naturligt att leva i en familj.

Därför ska staten skydda familjer.


17. 1. Alla har rätt att äga hus och saker

själva eller tillsammans med andra.


2. Ingen får ta någon annans hus eller saker

utan orsak och utan att betala för det.


18. Alla har rätt att tycka vad de vill

och tro på vilken religion de vill.

Alla har rätt att byta religion.

Alla har rätt att göra sådant som är

en del av deras religion,

till exempel att gå i kyrkan eller moskén.


19. Alla har rätt att tycka vad de vill

och säga vad de vill

om till exempel politik och religion.

Alla har rätt att få information som de vill ha.

Alla har rätt att berätta för alla andra människor

om sådant de tycker är viktigt.


20. 1. Alla har rätt att bilda en grupp eller förening

och ha fredliga möten när de vill.


2. Ingen måste vara med i en grupp eller förening

om han inte vill.


21. 1. Alla har lika mycket att säga till om

om hur landet de bor i ska styras.

De kan vara med och bestämma själva eller välja andra

som gör det åt dem.


2. Alla har samma rätt att få arbeta med det som tillhör alla,

till exempel för regeringen eller kommunen.


3. Människorna i landet ska tala om för politikerna

hur de ska bestämma i landet

genom att rösta på dem.

Alla har rätt att rösta på vem de vill

och allas röster är lika mycket värda.

Länderna måste hålla val ofta,

så att människor kan rösta

om vem som ska bestämma i landet.

Ingen ska behöva tala om vilken politiker

eller vilket parti hon har röstat på.


22. Alla ska ha tillräckligt med pengar för att leva på.

Människor ska få hjälp från samhället

om deras pengar inte räcker till eller om de inte har någonstans att bo.

Alla ska kunna ta del av det som finns i samhället

och kunna utvecklas och känna sig trygga och självständiga.

1. Alla har rätt att arbeta.

Alla har rätt att välja vad de vill arbeta med.

Alla ska ha det bra på sin arbetsplats och behandlas rättvist där.

Alla har rätt till hjälp

om de blir av med sitt arbete.


2. Alla har rätt till lika mycket i lön för samma slags arbete.


3. Alla har rätt till en lön för sitt arbete

som räcker till att leva på.

Alla som arbetar har rätt till hjälp från staten

om de inte tjänar tillräckligt med pengar att leva på.


4. Alla har rätt att gå med i en fackförening

eller bilda en ny fackförening.


24. Alla har rätt till vila och fritid.

Arbetstiden får inte vara för lång.

Alla har rätt till betald semester.


25. 1. Alla ska ha tillräckligt med pengar

för sig själva och sina barn.

Alla har rätt till hjälp från samhället

om de blir arbetslösa

eller sjuka

eller skadade,

om någon i familjen dör,

om de blir gamla

och de inte har tillräckligt med pengar

för att klara sig.


2. Mammor och barn har rätt till extra hjälp.

Alla barn har samma rätt till hjälp och skydd

vare sig deras föräldrar är gifta med varandra eller inte.


26. 1. Alla har rätt att gå i skolan.

Det ska vara gratis att gå i skolan.

Alla måste gå i grundskolan.

Det ska finnas utbildningar till olika yrken.

Alla har rätt att läsa vidare på universitet

om de har tillräckligt bra betyg.


2. Undervisningen i skolan ska hjälpa alla

att utvecklas och lära sig vad de är bra på.

Alla ska lära sig om de mänskliga rättigheterna.

Alla ska lära sig att komma överens med andra

och visa respekt för dem som till exempel kommer från andra länder

eller har en annan religion.

Alla ska lära sig om hur FN vill

att det ska kunna vara fred mellan länder.


3. Föräldrar har rätt att välja

vilken sorts undervisning deras barn ska få.


27. 1. Alla har rätt till kultur,

till exempel att läsa böcker eller gå på bio och teater.

Alla har rätt att få känna till och använda nya uppfinningar

som till exempel nya mediciner

eller nya maskiner som gör det lättare att arbeta.


2. Alla som har skapat ett konstverk

eller gjort en uppfinning eller en upptäckt

har rätt till det de har gjort.

Ingen annan får säga att de har gjort det

eller tjäna pengar på det.


28. Alla har rätt till att leva i ett samhälle och en värld

där friheterna och rättigheterna i den här förklaringen

kan bli verklighet.


29. 1. Alla måste hjälpa till för att samhället de bor i

ska vara fritt.

Alla behöver samhället för att kunna utvecklas.


2. I länderna får det finnas lagar som säger

att ingen får använda sina friheter och rättigheter

på ett sätt som skadar någon annans friheter och rättigheter.

Det får inte finnas lagar som säger

att de mänskliga rättigheterna inte gäller.

Men ibland får länderna bestämma

att en rättighet ska bli svagare om det är nödvändigt,

till exempel för att skydda människorna mot krig eller sjukdom.


3. Ingen får använda sina friheter och rättigheter

på ett sätt som inte passar ihop med de idéer

som FN står för.


30. Ingen får använda det som står i den här förklaringen

för att försöka ta bort eller minska

andras friheter och rättigheter.

Comments


bottom of page