top of page

Förväntningar, farhågor och förhållningsregler

Uppdaterat: 29 maj 2018


Att stämma av deltagarnas förväntningar i startfasen är bra. Du som ledare kan ta reda på sånt som deltagarna tycker är viktigt vad gäller workshopens/utbildningens/mötets innehåll, önskemål om resultat och så vidare.. Det blir lättare att följa gruppen och styra processen på rätt sätt. Du får ett direkt kvitto på om det du tänkt ska göras sannolikt kommer att passa gruppen. Om inte får du en chans att ändra och välja andra metoder.


Deltagarna tvingas också att mentalt fokusera på ämnet för dagen och det hjälper dem att få en struktur på arbetet de ska genomföra. Deltagare som inte förstår vad mötet ska resultera i eller sin roll på mötet har oftast mycket svårt att bidra på ett positivt sätt.


Förväntningarna kan du hänvisa till flera gånger under processens gång. I slutet stämmer du av för att se om de uppfyllts och om ni hunnit med det ni vill, men också för att samla lärdomar och utvecklas till nästa gång.


Alternativ 1: Dela ut post it-lappar i två olika färger till deltagarna (de får ta så många de vill). Exempelvis grön post it-lapp för förväntningar, rosa för farhågor.

De skall sedan skriva en förväntning eller farhåga per lapp. Vad har de för önskningar, hur vill de uppfylla dem? Har de några farhågor - vad skulle till exempel få dem att känna att det här mötet var bortkastad tid?

Man kan skriva flera lappar!

Be dem klistra fast lapparna på väggen eller på två blädderblocksblad (ett för förväntningar och ett för farhågor).

Dela in deltagarna i två grupper. Grupp 1 ska dela in lapparna med förväntningar i olika kategorier. Grupp 2 ska dela in lapparna med farhågor i olika kategorier. Grupperna presenterar resultatet.

Brainstorma fram gemensamma förhållningsregler som gör att förväntningarna uppfylls och farhågorna undviks.


Vid utbildning kan man göra som ovan men byta ut orden till personliga utvecklingsbehov och farhågor. Genom att ta bort ordet förväntningar minskar man risken att det blir en förväntan på att här ska det komma en leverans av läraren och ett större fokus på det egna ansvaret. Läraren uppdrag blir att skapa förutsättningar för att ett lärande kan ske.


Alternativ 2: Dela in deltagarna i fyra grupper. Ge varje grupp var sitt blädderblocksblad. Be dem diskutera och skriva ner förväntningar och farhågor som de i gruppen har inför workshopen. Brainstorma fram gemensamma förhållningsregler som gör att förväntningarna uppfylls och farhågorna undviks.


Alternativ 3: Dela upp deltagarna i tre grupper, som får fundera kring förväntningar och farhågor på ett område var:

  • På kursen

  • På varandra (på samarbete) Hur ska vi ha det?

  • På ledaren

Uppsamling och notering på blädderblock. Eventuell rubrik: Önskelista

Comments


bottom of page