top of page

Feedback-spaning

Uppdaterat: 8 juni 2018

Med den här metoden boostar du konferensdagen/utbildningen/mötet och får alla deltagare att visa sitt bästa jag. Alla deltagare medverkar och alla får positiv feedback vid dagens slut.

 

Gör så här:

Skriv alla deltagares namn på varsin lapp, lägg i i ett kuvert.

Dela ut så att alla deltagare slumpmässigt får var sitt kuvert med ett namn.

Varje person får öppna för att se vilket namn det står på lappen - men de får inte säga det eller visa det för någon annan.

Varje person har nu uppdraget att spana på "sin deltagare" för att uppmärksamma den personens positiva bidrag under dagen.

Vid slutet av mötet/dagen så delas feedbacken ut på så sätt att en i taget får berätta vem man haft spaning på och vilka positiva sidor man sett hos den deltagaren under dagen, det man uppskattat.

Exempel: "Idag har jag uppskattat att du varit så öppen och att du bjudit på dig själv.."

Eventuellt kan du som mötesledare köpa in lika många blommor som deltagare, så kan feedbacken delas ut samtidigt som exempelvis en röd ros.Effekter av den här metoden:

  • alla får positiv feedback och känner sig sedda

  • alla vet att "någon spanar på mig idag", och förhoppningsvis vill man då bidra så positivt som möjligt till mötet

  • feedbackutdelningen ger en känsla av högtidsstund

 

Den här metoden fick jag beskriven för mig av en av Metodbankens användare (tack Ulrika Wahlberg). Hon hade använt den med gott resultat på en mötesdag.


bottom of page