top of page

Styrkekort/Strenght Cards

Uppdaterat: 15 dec. 2020

In english further down the page.


”Mina och dina styrkor” – ett verktyg för kommunikation. Finns både på svenska och på engelska.


Vad är styrkekort för något? Det här är en kortlek med 55 stycken goda egenskaper. Styrkekorten har en kort förklaring av varje styrka/egenskap.

Styrkekorten kan användas i många sammanhang, till exempel för att lära känna varandra, ge varandra feedback i teambuilding, i karriärplanering, i individuell coachning med mera. Att jobba med korten och formulera olika frågeställningar fungerar både för grupper och som övning för individer.

Jag har länge använt olika typer av kortlekar för kommunikationsövningar. Det här Metodbankens egen speciellt framtagna kortlek, ”Mina och dina styrkor”. Den är precis så enkel som jag anser att ett sådant här verktyg ska vara. Alla kan verkligen ha nytta av att ha denna kortlek i sin verktygslåda!

Tips på användningsområden och instruktioner till övningar att göra med korten hittar du under kategorin Styrkekort.

Vad är en styrka? En styrka är en kombination av tre saker: talang, kunskap och färdighet. När vi använder våra styrkor ökar vi vårt välbefinnande och vi blir mer framgångsrika – både individuellt och i grupp. En förutsättning för det är att hitta och bli medveten om såväl sina egna individuella styrkor som gruppens styrkor. Med hjälp av styrkekorten kan ni göra enkla och roliga kommunikationsövningar tillsammans där ni ökar er kunskap om vilka styrkor ni har.

Vill du köpa Styrkekort? Du hittar dem i webbutiken. De finns både på svenska och på engelska.

 
Strenght Cards - All Our Strenghts

This method enables a more direct communication with people around you. All Our Strengths – 55 Strenght Cards - is a simple and flexible tool to use in different situations and contexts, for example getting to know each other and give one another feedback, for career planning, teambuilding and individual coaching. The cards give you short explanations of each strength/quality.


A strength is a combination of three personal qualities: talent, knowledge and proficiency. When we use our strengths, we increase our well-being and become more successful, individually and as a group. To do this, it is important that we find and become aware of one's individual qualities, as well as the strengths within the group. You’ll be enjoying yourselves while finding out you’ve got precious characteristics in your team, which will be highlighted through the exercises.

Order your Strenght Cards - All Our Strenghts - STORE

 


Comments


bottom of page