top of page

Masterminding


En metod där deltagarna får vara generösa och dela med sig, berätta om vad de tänker och vad de kan. Syftet är att hjälpa varandra att komma vidare med frågor, problem och funderingar som individerna inte har kunnat lösa själva.

Här hjälps alla åt att uppnå mål och övervinna utmaningar, föreslår idéer, ger feedback, uppmuntrar och inspirerar. Gruppstorlek: 4-8 personer

Tidsåtgång: 1-2 timmar

Material: papper och pennor till deltagarna, timer

Förberedelser: dela upp tiden för övningen så att varje deltagare får lika mycket tid som fokusperson. Om ni har 60 min räkna bort 15 min för uppstart och avslut. Om ni är 4 personer får alltså varje person ca. 11 minuter i fokus.

Genomförande

1. Gå igenom spelreglerna:

a. När fokuspersonen ska beskriva sin utmaning bör hen vara kort och kärnfull med problemet (inga långa utläggningar och all historik utan kort bakgrund och specifikt vad den vill ha hjälp med).

b. Alla idéer är välkomna. För att bana väg för de briljanta behövs både bra, knasiga och ogenomtänkta idéer.

c. Alla ska hinna komma till tals, flera gånger. Om någon har ett lösningsförslag som tar lång tid att beskriva räcker det att hen säger att hen har en idé kring detta som de får berätta om för fokuspersonen efteråt.

d. När brainstormingen startar så får fokuspersonen inte säga något utan bara skriva ner vad som sägs, le och tacka.

2. Fråga vem som vill börja med sin utmaning. Den blir då ”fokusperson” och börjar med att i någon eller några minuter berätta – kortfattat – om sitt problem och vilken typ av hjälp som önskas. Det kan handla om de andras spontana tankar, feedback, ett annat synsätt, förslag på lösningar, coachande frågor, kontakter eller egna erfarenheter etc.

3. Nu är det gruppens uppgift att bidra med det som fokuspersonen önskar genom att brainstorma och ge sina bästa tips, idéer och förslag. Alla behöver vara konkreta och specifika utan att bli långrandiga.

4. När tiden är slut tackar fokuspersonen de andra i gruppen och därefter är det dags för nästa person som blir fokusperson och upprepar processen ovan.

5. Avsluta genom att gå varvet runt där alla får berätta en idé de fick kring sin utmaning och som de kommer att testa inom den närmaste tiden. Om ni har återkommande möten är det bra att skriva ner dessa åtaganden och följa upp på nästa möte.

TACK till Resultatbolaget för metodtipset!

Comments


bottom of page