top of page

Feedback - vad är det och hur gör man?

Uppdaterat: 29 maj 2018


Feedback är det mest effektiva verktyget för att utveckla relationer - om det används på ett bra sätt. Effektiv feedback är en spegling av en annan persons beteende, det handlar inte om att jag ska tala om hur den personen är eller döma henne. Feedback betyder ordagrant ”föda åter” – att ge någon föda för att växa och utvecklas.


Våra beteenden och arbetsinsatser utvärderas jämt, både av oss själva och av andra personer i vår närhet. Det är därför viktigt att skapa en miljö där feedback är tillåtet och uppskattat. Lika självklart som det är att ge feedback borde det vara att kunna ta emot feedback på ett bra sätt. Ett bra sätt är att ta fram en gemensam policy för hur feedback ska ges. När alla är införstådda med syftet med feedback så känns det ofta betydligt lättare att dela med sig av konstruktiv kritik. De allra flesta uppskattar nämligen feedback när det ges på rätt sätt och ett strukturerat sätt att ge feedback minskar risken för skitsnack avsevärt.

Att tänka på när du ger feedback:

Var specifik i din feedback och kritisera aldrig någons personlighet eller egenskaper. Rikta bara feedback till beteenden som mottagaren kan göra något åt. Beskriv beteenden du ser, värdera inte.


Var tydlig med syftet. Huvudskälet till att ge feedback är att man vill bidra till kollegornas utveckling genom att antingen komma med förslag på hur de kan utföra sitt arbete mer effektivt eller genom att bekräfta framgångsrika beteenden.


Använd JAG-perspektiv. Tala bara för dig själv och aldrig för hela personalgruppen eller avdelningen när du ger feedback.


Undvik stopporden: Men - tar bort effekten av det positiva du säger Man - säg inte man om du menar vi eller jag Måste - uppfattas negativt och tar mer energi än vad det ger Inte - tala om vad du vill istället Varför - lockar fram negativa svar och försvarsställning


Undvik fallgroparna: Generalisering: "Aldrig vill du..." Moralisering: "Du borde..." Omdömen: "Det är inte trevligt när du.."


Att tänka på när du ska ta emot feedback: Ett bra sätt att förbereda sig för att ta emot feedback är att fundera över var du brukar befinna dig i den så kallade "feedbacktrappan". (En trappa som egentligen borde kallas "reaktionstrappan", då den illustrerar mänskliga reaktioner även i andra sammanhang.) Ju högre upp du befinner dig i trappan desto lättare blir det att både ge och ta emot feedback.


Förändra/Förbli

Du lyssnar, tar till dig och - om du inser att feedbacken är relevant - gör medvetet en förändring av ditt beteende


Förstå

Du tar emot, lyssnar och funderar på det du fick, blir medveten och accepterar. Ställer kanske motfrågor vid behov.


Förklara

Hittar bortförklaringar: "Ja men, alltså det var så här..." "Hur ska jag kunna veta det..."


Försvara 

Du skyller ifrån dig: "Nej så var det inte.." "Det var inte mitt fel.."


Förkasta

Du förkastar det personen säger och kan reagera med ilska: "Det här gäller inte mig, du får hitta någon annan att skylla på.."


Bli framgångsrik i att ta emot negativ feedback och kritik:


Ta inte kritik personligt utan distansera dig och se till sakfrågan. Försök sätta dig in i den andras perspektiv. Om du inte riktigt förstår, be då den andra förklara och ge konkreta exempel.

Först när du får en god bild av bakgrunden till feedbacken kan du reagera på innehållet. Lyssna till det som sägs. Lyssna till sakfrågorna, till innehållet mer än hur det sägs. Det är extra viktigt om feedbacken är vag eller svepande eller kanske överdriven. Lyssna och ta till dig det du kan ha nytta av. Tänk på att du kan lära något av situationen. Se att du har en chans till förändring, till utveckling.


Comments


bottom of page