top of page

Gässens fem lärdomar

Uppdaterat: 11 juni 2018


Det finns ett uttryck som säger "dum som en gås", men gässen är ganska kloka och har en del att lära oss människor vad gäller samarbete och solidaritet.Fakta 1: När en gås flaxar med sina vingar, skapar det ett "upplyft" för fåglarna som följer efter. Genom att flyga i V-formation blir flockens räckvidd för flygningen 71 % längre än om varje fågel flög var för sig.

Lärdom 1: Människor som delar en gemensam riktning och en känsla av gemenskap kan komma dit de skall snabbare och lättare eftersom de har hjälp av varandras drivkraft.


Fakta 2: När en gås faller ur formationen, känner den genast motståndet och segheten i att flyga själv. Den förflyttar sig snabbt tillbaka till formationen för att dra nytta av lyftkraften från fågeln precis framför den..

Lärdom 2: Om vi har lika mycket förnuft som en gås håller vi oss i samma formation som de som är på väg åt samma håll som vi själva. Vi är villiga att acceptera deras hjälp och att ge vår hjälp till andra.


Fakta 3: När ledargåsen blir trött, roterar den bakåt i formationen och en annan gås tar över tätpositionen.

Lärdom 3: Det lönar sig att turas om att göra det hårda jobbet och att dela ledarskapet. Människor är precis som gäss beroende av varandra.


Fakta 4: Gässen som flyger i formationen "tutar"/kacklar ljudligt för att uppmuntra gässen i täten att hålla farten uppe.

Lärdom 4: Vi måste försäkra oss om att vårt kacklande ger uppmuntran. I grupper där det finns uppmuntran, är produktiviteten betydligt högre.


Fakta 5: När en gås blir sjuk, skadad eller skjuten och faller ur formationen följer två gäss med den för att hjälpa den och skydda den. De stannar kvar hos den tills den dör eller kan flyga igen. Då ansluter de sig till en annan formation eller flyger ikapp sin egen flock.

Lärdom 5: Om vi har lika mycket förnuft som gäss, står vi vid varandras sida i svåra tider likväl som i tider då vi är starka.  


Gässens Lärdomar (Lessons from Geese) skrevs ursprungligen ner efter ett tal av Angeles Arrien vid konferensen Organizational Development Network 1991 och är baserade på Milton Olsons arbeten. De har sedan dess inspirerat ett flertal organisationer världen över.

Comments


bottom of page