top of page

Gissa lögnen

Uppdaterat: 29 maj 2018

Det här är en rolig metod för att lära känna varandra lite mer - om det till exempel är en grupp där alla redan är bekanta. Det brukar bli mycket skratt och ge nya kunskaper om varandra. Passar liten till mellanstor grupp, större grupper delas förslagsvis in i mindre grupper på ca åtta deltagare i varje.

Gör så här:

Alla i gruppen ska tänka ut tre fakta om sig själva, två saker som är sanna och en lögn. Be deltagarna att tänka ut fakta som kanske är lite ovanliga och "wild and crazy" så det inte blir så lätt att gissa rätt.


Gå sedan laget runt och berätta, en i taget. Som ledare kan du börja.

Sättet du gör det på sätter exempel för deltagande på hur de kan berätta och sätter även nivån för hur mycket de ska berätta. Detta anpassar du till gruppen, syftet med övningen och hur mycket tid ni har till förfogande.


När en person är klar så skickar den vidare till någon annan i gruppen som i sin tur får berätta om sina fakta.


Övriga i gruppen ska försöka klura ut vilken av berättelserna som överensstämmer med sanningen, via handuppräckning kan man få rösta på den uppgift som är sann.


Alternativt upplägg: Varje deltagare i gruppen skriver kort ner sina tre fakta på ett A4 papper, det vill säga två sanningar och en lögn. Alla faktapapper sätts sedan upp på väggen och därefter kan man göra på två olika sätt:

1)     Alla samlas vid väggen och har en gemensam diskussion och klurande kring vilken fakta som är falsk om varje deltagare.

eller


2)    Alla gör en egen gissning och sätter ett frågetecken bakom det påstående man tror är falskt på de övriga deltagares faktapapper.


Övningen avslutas med att man går laget runt och varje deltagare avslöjar vilken av faktauppgifterna som är falsk.

Comments


bottom of page