top of page

Gruppindelning/bordplacering - några grunder

Uppdaterat: 22 mars 2018

När man skall jobba med en grupp i en lokal med bord placerad i öar och vill ha en slumpvis blandad sittning, kan man dela ut något vid dörren som styr vilket bord personerna skall sitta vi. Det kan vara en sten, ett blad, en blomma, en godis, ett kort mm. Deltagarna får välja en sak, sedan leta rätt på det bord där denna sak återfinns. Ex. alla som valde en rund svart sten får sitta vid bordet som dekorerats med runda svarta stenar i mitten.

Stenen kan sedan få behållas som ett minne från konferensen/utbildningen.


Vid en stor julkonferens med 90 personer, hade jag förberett en korg med julgodis i. Korgen gick runt och alla fick välja. I förväg hade vi tejpat upp de olika godisarna på dörrarna till de grupprum som skulle användas. På så sätt hittade deltagarna rätt rum och blev uppdelade i ett antal grupper.


Fler metoder hittar du i kategorin gruppindelning.コメント


bottom of page