top of page

Hjälps åt med delaktigheten på mötet

Uppdaterat: 1 juni 2018


Behöver ni i er arbetsgrupp förbättra era möten? En metod för det är att hjälpa varandra att komma till tals, hjälpa varandra att bidra!


Så här kan ni göra: Lyft ämnet vid lämpligt tillfälle. Berätta att ni skulle vilja införa ett gemensamt ansvar för att göra alla i gruppen delaktiga under era möten. Det är inte bara mötesledaren eller chefens ansvar. Ni ska alla börja hjälpa varandra att komma till tals. Ni ska göra det genom att helt enkelt be om input och tankar. Berätta om mål och syfte det vill säga varför ni vill göra det, vad det ska landa i. Till exempel att ni skulle vilja förbättra gruppens kommunikation och göra era möten mer engagerande. Beskriv vad gruppen har att vinna på att ni gör det här experimentet. Till exempel att era möten blir effektivare, ni drar nytta av varandras olika erfarenhet och kunskap och så vidare.


För att lyckas med detta behöver ni komma överens om vilka mötesspelregler som ska gälla från och med nu. Förslag:

  • Alla ställer frågor till alla under mötet.

  • Vi ber om input från den som inte sagt något.

  • Vi ber om input från den som har annan kompetens eller annan bakgrund.

  • Vi ber om input för att vi vill veta, inte bara för formens skull.

  • Vi ställer alltid frågorna på ett stödjande sätt, vi ställer inte varandra mot väggen.

En bra mötesmetod för att leva upp till dessa spelregler är att gå laget runt. En bra grund för att lyckas är ni känner till varandras kompetenser och styrkor.

Så här kan det gå till på ett möte med de nya spelreglerna: När ni diskuterar en punkt på dagordningen så går ni laget runt tills alla har sagt sin mening. Se till att alltid ställa följande frågor:


Har vi glömt något? Finns det något ytterligare perspektiv? Finns det någon annan viktig information? Har någon kunskap eller erfarenhet som kan bidra?


I slutet av första mötet med de nya spelreglerna avsätter ni en stund för en gemensam reflektion:


Hur gick det? Vilka kunskaper och erfarenheter fick vi fram? Vilken skillnad upplever vi jämfört med hur vi vanligtvis pratar om dessa frågor? Andra effekter? Hur går vi vidare?


Fortsätt gärna att utvärdera de nya mötesspelreglerna med jämna mellanrum. Se dem inte som huggna i sten, ni kan lägga till och dra ifrån allt efter gruppens behov och utveckling. De är er ledstång att hålla i för att nå ert mål!


Lycka till!

Comments


bottom of page