top of page

Inkluderande möten - när alla känner sig välkomna

Uppdaterat: 1 juni 2018


När människor känner sig välkomna och inkluderas så mår de bra. Det här är en grundmetod för att skapa goda resultat oavsett vad ni ska göra och är en viktig del i att lyckas med möten.


Nedanstående lista har frågor och tips som kan vara aktuella för er att tänka över inför nästa mötesplanering.


Det som är nödvändigt för någon kan vara bra för alla!


Tänk igenom hur ni kan få alla mötesdeltagare att känna sig välkomna, viktiga och värdefulla!


Inbjudan

Vem skickas den till? Hur? Vilka kan läsa den? Om jag har lässvårigheter eller nedsatt syn – hur får jag då del av inbjudan? Om jag talar ett annat språk? Finns det möjlighet att anmäla särskilda behov? Görs jag till ett problem om jag skulle göra det? Kostar det något för mig att delta?


Lokalen

Går det att ta sig dit? Känner deltagarna sig trygga där? Går det att komma in i lokalen med rullstol? Kan jag vistas där även om jag har allergi? Hur fungerar det att gå på toaletten? Om jag definierar mig som varken tjej eller kille, finns det en toalett för mig? Finns det möjlighet att i anslutning till lokalen finna en plats om jag vill be? Förresten – finns det utrymme i schemat att gå iväg och be? Om jag är kort – går det att använda talarstolen utan att försvinna bakom? Förresten – talarstol – vågar alla gå fram och prata i den? Ska ni tänka på alternativa mötesformer?


Förtäringen

Finns det olika varianter? För allergiker av olika slag? För veganer och vegetarianer? För köttätare? Finns det alternativ även vid snacks och fika? Finns det möjlighet att anmäla allergier i förväg? Går det att utesluta det som personen/personerna är allergiska/inte äter i all mat så ingen behöver vara ”undantaget”?


Materialet

Vilka normer och värderingar finns i materialet som ni använder under era möten? Vem passar det? Vem är det skrivet av och för? Vilka teorier och tankar utgår de ifrån? Vilka alternativa material finns?


Dagordningen/innehållet

Vem har fått möjlighet att bestämma innehållet för mötet? Vilka har fått chansen att påverka och vilka har inte fått det? I vilken ordning kommer alla punkter? Vem har bestämt det? Om vi inte hinner med allt – vad försvinner då? Varför just det?


Övningarna

Om jag är en person med en hörselnedsättning - finns det då möjlighet att använda mikrofoner och hörselslinga? Har vi snabbutbildat de som ska prata i mikrofonen så vi slipper en massa oljud? Om det används musik, går det att markera med till exempel lampan under tiden musiken spelas? Går det att skriva upp instruktioner inför övningarna? Kan vi använda svart penna på whiteboarden istället för röd? Finns papperskopior av presentationer? Är övningarna anpassade så att alla kan delta – om inte går det att byta ut några av övningarna? Hur gör vi gruppindelningen så inga behöver känna sig exkluderade eller utsättas för val de inte önskar? Får de välja grupp själva? Fungerar alla fysiska övningar för alla?


Språket

Hur kan vi använda språket för att inkludera? Vad säger vi? ”Vi svenskar” eller ”Vi i Sverige”? Säger vi "bensträck" eller paus? Eller är det inte självklart att en tjej blir kär i en kille och tvärtom – hur kan du uttrycka dig normbrytande? Också i innehållet finns det med fler perspektiv. Finns tolkar bokade i de fall som det behövs? Lämnas det utrymme för att tolken ska hinna tolka? Är metoderna förklarade så alla har möjlighet att hänga med? Om jag är en person med synnedsättning, är det någon som förklarar bilder och filmer?


Ceremonier och traditioner

Har vi några ceremonier och traditioner som är exkluderande? Eller som bygger på gamla föreställningar? Känner sig nya personer välkomna in i gemenskapen och känner de sig bekväma för att de förstår vad som händer? Drar ni en massa skämt som bygger på saker som hände för ett tag sedan som nya inte förstår?


Dokumentation

Dokumentation är helt enkelt vad som skrivs ner under mötet. Vem skriver? Skriver den så att alla kan förstå? Vem får tillgång till dokumentationen? Görs den på ett sätt så att alla kan ta del av den?


Originallistan hittades här


Mer tips för att vara mer inkluderande finns på Myndigheten för delaktighet


Har du fler tips? Skriv gärna en kommentar!

תגובות


bottom of page