top of page

"Jag - min bästa vän"

Uppdaterat: 29 maj 2018


Var och en presenterar sig inför hela gruppen som om de själva vore sin bästa vän. Varje person berättar helt enkelt om sig själv i tredje person. Till  hjälp finns ett antal frågor.


Metoden fungerar bra även i grupper där ni känner varandra, men vill fördjupa relationerna och kunskapen om varandra. Viktigt att det finns trygghet i gruppen.


Gör så här : Dela ut frågorna till deltagarna. Säg att det handlar om dem själva, men att de ska besvara frågorna som om de vore en god vän. 


Ge deltagarna lite tid att svara på frågorna.


Ställ fram två stolar framför gruppen, be första personen ta plats på en stol. Den andra stolen är tom - där föreställer vi oss att personen som ska presenteras sitter! För den som berättar är ju en god vän!


Välj ut en som ska börja, be personen att presentera sig själv som om hen är sin egen bäste vän!


Frågor:

Min vän heter.....

Min vän tycker mycket om att.....

Min vän tycker mindre om att.....

Typiskt för min vän är att....

Min väns bästa sidor är....

I framtiden planerar min vän att....

Kommentarer


bottom of page