top of page

Kollegial handledning

Uppdaterat: 25 maj 2018


Kan användas i arbetslag, ledningsgrupper, nätverk med mera.

Gemensamt är att gruppen träffas regelbundet på avtalad tid. En form av kontrakt/överenskommelse för att formalisera träffarna är bra att utforma.


Exempel på regler för träffarna:

Vi har en start och sluttid som alla respekterar. Vi stänger av alla telefoner. Vi talar i jagform, utifrån vår egen upplevelse. Allt stannar i gruppen. Vi utser en samtalsledare - som håller koll på tiden och turordningen.


En handledningsträff kan starta med "Rundan" utifrån frågeställningarna:

1. Vad har hänt sedan sist?

2. Vad är aktuellt just nu?

3. Vad vill jag ta upp vid detta handledningstillfälle.


I den kollegiala handledningen kan olika alternativa metoder användas till exempel vägledande samtal, reflekterande team, öppen diskussion i gruppen, varianter på "Rundan" och så vidare.


Utvärdering

Varje handledningstillfälle avslutas med en reflektion från alla i gruppen.

- Vad har fungerat bra, vad kan göras bättre

- Vad tar jag med mig från denna gång/eget lärande


Slutlig utvärdering görs utifrån det kontrakt som utformades vid start.

Comments


bottom of page