top of page

Kommunikationsövning

Uppdaterat: 11 juni 2018

Den här övningen är ett bra val som inledningsövning/presentationsövning i en grupp där ni till viss del redan känner varandra. Övningen tränar gruppens förmåga till aktivt lyssnande och utvecklar kommunikationsförmågan och öppenheten i gruppen.


Placera en hög med Styrkekort mitt på bordet. Gå sedan laget runt och låt en person i taget ta ett styrkekort. Uppgiften nu är att läsa vad som står på det kort man valt och sedan säga något om vad man tänker kring denna styrka.


Till exempel: Är det något jag vill utveckla? Är det en styrka som är viktig för oss i vårt arbete? Vad associerar jag till? Vad hände sist jag använde mig av den här styrkan?


Ja, ordet är fritt för den som står i tur att säga något om sitt styrkekort!


Håller ni det ganska kort brukar det inte ta mer än 1/2 -1 minut per person, vilket gör att en inledningsrunda på ett möte inte behöver ta fler minuter än hur många deltagare ni är.

Comments


bottom of page