top of page

Lärpar

Uppdaterat: 11 juni 2018


Medarbetare på en arbetsplats kan bilda "lärpar" för att stötta, coacha och utmana varandra. Metoden kan naturligtvis även användas för chefer och arbetsledare av olika slag, då kan det vara bra om de kommer från olika arbetsplatser.

Varje person får både ge och ta emot stöd i sin lärprocess, det är ett jämbördigt förhållande där båda har rollen att lära sig något nytt, utvecklas och rollen som den som stöttar sin kollega. Ni lägger upp en plan för vad ni vill utveckla, lära er och bli bättre på och i den lärprocessen tar ni sedan hjälp av en kollega för att få stöd och återkoppling.


Framgångsfaktorer:

- Sätt ihop två personer som kompletterar varandra. Förslagsvis startar man med att varje individ formulerar "vad vill jag utveckla och få feedback på", och utifrån det sätter man samman lärparen.

- Lärparet ansvarar sedan tillsammans för att de ska nå sina mål och för att planera in aktiviteter och för att avsätta tid för feedback.

- Regelbundenhet - till exempel en fast tid varje vecka då man "rapporterar" framgångar och motgångar och får feedback på det. Exempelvis så kan man turas om så att varje person får 20 min var medan den andra lyssnar aktivt. Se Co-coaching.

- En viss struktur behövs som ram. Exempelvis regler för feedback och information kring hur mycket tid som får avsättas för aktiviteterna.


Exempel på aktiviteter: 

  • "Skugga" varandra i specifika sammanhang för att därefter ge strukturerad feedback. Exempelvis följa varann under en arbetsdag eller ett arbetspass och ge feedback på det som personen önskar få feedback på. Ni kan diskutera förhållningssätt, arbetsmetoder med mera.

  • Medlyssna på samtal med kund/elev (beroende på vilka arbetsuppgifter ni har) och därefter ge feedback.

  • Fungera som varandras bollplank när behovet uppstår.

  • Läs en metodbok hjälp sedan varandra att börja använda metoden i arbetet.


Comments


bottom of page