top of page

Man vill bli älskad

Uppdaterat: 24 maj 2018


Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.


Ur Doktor Glas, Hjalmar Söderberg, 1905

bottom of page