top of page

Martin Luther King

Uppdaterat: 8 juni 2018Martin Luther Kings mest berömda ord:


"Jag har en dröm, att nationen en vacker dag skall resa sig och göra den verkliga innebörden av sin troslära till verklighet: "Vi anser att dessa sanningar är självklara, att alla människor skapats som likar." /…/ Jag har en dröm, att mina fyra små barn en dag skall leva i en nation där de inte blir dömda efter sin hudfärg, utan för hur de verkligen är."


Fler citat:


”Ta det första steget med tillit. Du behöver inte se hela trappan. Allt som behövs är att du tar det första steget.”


”Vi måste bruka vårt förstånd till att lika rigoröst planera för fred, som vi har gjort det för krig.”


”Om vi utgår ifrån att livet är värt att leva och att människan har rätt att överleva, då måste vi hitta ett alternativ till krig.”


”Sann fred är inte enbart frånvaron av konflikt, det är närvaron av rättvisa.”


”Ickesamarbete med ondska är lika mycket en moralisk plikt som samarbete med godhet.”


"Du är inte bara ansvarig för det du säger, utan även för det du inte säger."


”Jag har upptäckt, att det högsta goda är kärleken. Den är universums innersta princip. Den är livets stora förenade kraft. Gud är kärlek. Den som har kärlek, har funnit nyckeln till den sanna verklighetens innebörd.”


"Frågan är inte om vi skall vara extremister, utan vad för slags extremister vi skall vara. Kommer vi att vara kärlekens eller hatets extremister?"


"Människor hatar ofta varandra därför att de fruktar varandra. De fruktar varandra därför att de inte känner varandra. De känner inte varandra därför att de inte har några förbindelser med varandra. De har inga förbindelser med varandra därför att de lever åtskilda."


”Vi måste snabbt gå från ett sakorienterat samhälle till ett personorienterat samhälle. När maskiner och datorer, profitbegär och egendomsrättigheter värderas högre än människor då kommer aldrig den enorma trillingen av rasism, materialism och militarism att kunna bekämpas.”


”Fred är inte bara ett avlägset mål som vi söker, utan ett medel med vilket vi når målet.”


”Vi måste lära oss att leva tillsammans som bröder eller gå under tillsammans som dårar.”


”Världsfred genom ickevåldliga medel är varken absurt eller omöjligt att uppnå.”


”Vi talar hängivet om freden, men på samma gång arbetar vi oförtrutet på att förbereda kriget.”


”Är inte fruktan en av de främsta orsakerna till krig? Vi säger, att krig är en följd av hat, men en noggrann undersökning ger denna följd: först fruktan, sedan hat, sedan krig och slutligen ett ännu mera glödande hat.”


“Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad”

Comentários


bottom of page