top of page

Nelson Mandela

Uppdaterat: 1 juni 2018Nelson Mandela - en av tidernas största fredskämpar och en av världens mest respekterade människor.


Han föddes 1918 i Sydafrika och dog, nästan hundra år senare, i samma land. Han var politikern, advokaten och statsmannen som hela livet kämpade för allas lika rättigheter.


Nelson Mandela blev Sydafrikas första svarta president i ett historiskt val 1994. Mandela, som suttit fängslad i 27 år av den rasistiska apartheid-regimen, blev en global symbol för frihet, förhandling, fred och försoning.


Han var en av de sällsynta ledare som på ett naturligt sätt attraherar följare. En förebild som med sin glöd och till synes gränslösa energi lockade fram samma sak hos andra. Världen över beundras Nelson Mandela för sitt mod, engagemang och uthållighet. Övertygelse, värdighet och lyhördhet är några av de egenskaper som tillskrivs honom. Han var mänsklig, nästintill övermänsklig – och mycket vältalig.

Här är ett urval av hans bevingade ord och berömda citat.
Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort.


It always seems impossible until it's done.
Utbildning är det kraftfullaste vapen som du kan använda för att förändra världen.


Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Den största äran i att leva ligger inte i att aldrig falla, men i att resa sig varje gång vi faller.


The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall."
Döm (eller, bedöm) mig inte genom mina framgångar,döm mig efter hur många gånger jag föll ihop och kom tillbaka upp igen.


Don’t judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again.
Jag lärde mig att mod inte var frånvaron av rädsla, men triumfen över den. Den modige mannen är inte han som inte känner sig rädd, men han som övervinner den rädslan.


I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.
Det finns ingen passion i att inte ta plats –i att nöja sig med ett liv som är mindre än det du är kapabel till att leva.


There is no passion to be found playing small – in settling for a life that is less than the one you are capable of living.
Vi måste använda tiden klokt och för evigt förstå att tiden alltid är mogen för att göra rätt.


We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right.
Besegrande av fattigdom är inte en handling av välgörenhet, det är en rättvisans handling.


Overcoming poverty is not an act of charity, it is an act of justice.
Handling utan vision är bara att fördriva tiden, vision utan handling är blott dagdrömmeri, men vision och handling kan förändra världen.


Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but vision and action can change the world.
Det är bättre att leda bakifrån och ställa andra längst fram, speciellt när ni firar seger då fina saker inträffar. Du tar frontlinjen när det är fara. Då kommer människor att uppskatta ditt ledarskap.


It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.
När jag gick ut genom dörren mot den grind som skulle leda till min frihet, visste jag att om jag inte lämnade min bitterhet och mitt hat bakom mig, skulle jag fortfarande vara i fängelse.


As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison.
Att vara fri är inte blott att slänga sina bojor, utan att leva på ett sätt som respekterar och förstärker andras frihet.


For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.
Om du vill skapa fred med din fiende, måste du arbeta med din fiende. Då blir han din partner.


If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner.


Om du talar till en man på ett språk som han förstår, så går det till hans huvud. Om du talar till honom på hans språk, så går det till hans hjärta.


If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.

Comments


bottom of page