top of page

"På en skala" - utvärdera ditt möte genom skattning

Uppdaterat: 1 juni 2018

Metodbanken jobbar gärna med att hjälpa organisationer att förbättra sina interna möten. Att leda möten och delta i möten är ju en stor del av många människors arbetsdag, därför är det viktigt att den tiden används klokt och att vi når de mål vi har. När ett möte blir riktigt bra så ger det inspiration, löser problem, stärker vi-känslan, skapar en positiv arbetskultur, god stämning, ger kompetensutveckling och för processer framåt… De uppfyller helt enkelt det syfte och mål vi har med mötet!


Hur gör man då för att förbättra möteskulturen?


Ett enkel aktivitet som ALLA kan börja med är att börja utvärdera sina möten. Det behöver inte göras så stort och komplicerat, utan kan räcka med att en enkel fråga ställs i slutet av mötet.


Gör så här:

Avsätt tid till utvärdering i slutet av nästa möte som du leder, och be deltagarna svara exempelvis på denna fråga:


Hur effektivt tycker ni att detta möte var? Om ni skulle skatta det på en skala där 1 = inte särskilt effektivt möte och 10 = mycket bra och effektivt möte. Skriv siffran på ett papper. Tänk sen efter varför ni ger mötet detta betyg och skriv några rader om vilka framgångsfaktorerna var alternativt vilka förbättringsområden ni ser. Skriv gärna tips! 


Deltagarna kan svara anonymt och du samlar in utvärderingarna för att läsa och reflektera. Fundera kring vilka förändringar du kan göra för att nästa möte ska bli mer effektivt. Bestäm en sak du vill börja med. Kommunicera sedan detta till deltagarna, antingen innan nästa mötet eller i början av mötet.


Grattis! Nu är ni igång med att förbättra era möten!


Fortsätt gärna att utvärdera era möten med jämna mellanrum.

Comments


bottom of page