top of page

PICK-graf (PICK-chart) prioriteringsverktyg

Uppdaterat: 8 juni 2018

Med hjälp av denna metod kan du undersöka vad som ger bästa effekt.


När ni arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar verksamheten behöver ni ibland värdera och prioritera bland idéer och förslag. En metod för att göra detta kallas för PICK-graf (PICK chart). PICK står för Possible, Implement, Consider och Kill och är en fyrfältare där man skattar idéerna utifrån två perspektiv: kostnad/ansträngning och effekt/påverkan på verksamheten.


Det är lätt att tro att stora och viktiga problem måste ha stora och dyra lösningar. Ibland är det så förstås, men det är långt ifrån alltid proportionellt. Ta er tiden att ta fram många förslag, stora som små, exempel med en metod för brainstorming, och ge sen ALLA förslagen samma behandling och skatta var förslaget hamnar. Med en PICK-graf kan ni tydliggöra vilka förslag som ger stora effekter för verksamheten men som endast kräver en liten insats, det vill säga hamnar i fältet ”Implement/Genomför”. Detta är guldkornen som lätt kan genomföras! Små ändringar som kan ge stora effekter i sin enkelhet.


Det kan också vara så att idéer och förslag har en tendens att bli ens egna "darlings"och det kan vara svårt att släppa taget... När analysen och skattningen visar att förslagen hamnar i fältet ”Kill/Avfärda”, blir det också tydligt vad som inte lönar sig att genomföra, och lättare att "kill your darlings".

Comments


bottom of page