top of page

Presentation med styrkekort

Uppdaterat: 4 sep. 2018


Vid ett tillfälle hade jag ett uppdrag där deltagarna - som var kollegor och vanligtvis utspridda över landet - hade en önskan om att få utbyta erfarenheter. Vi hade inte oceaner av tid, men jag ville ändå inleda med en startövning som öppnade upp och gjorde att de lärde känna varandra lite mer. Det är alltid lättare att ha dialog om erfarenheter - båda bra och dåliga -  om deltagarna känner sig trygga i gruppen. Vi använde styrkekorten och gjorde så här:


Deltagarna delades in i mindre grupper som satt runt egna bord, varje bord fick en kortlek som de spridde ut på bordet med styrke-sidorna upp.

Var och en fick sedan välja ut två kort med styrkor som man kände igen sig i - för att sedan kunna presentera sig med.

De fick även välja ut ytterligare ett kort för varje kollega i den lilla gruppen.


Sen sa jag så här:

När ni gjort era val så gör ni en presentationsrunda. En i taget presenterar ni er med hjälp av de två utvalda styrkekorten.

Därefter tar ni en runda då ni med hjälp av de andra korten ni valt ut ger feedback till de andra runt bordet. Motivera feedbacken! Det innebär att du talar om varför du tänker att personen har denna styrka. Kanske har du sett något den gjort och sagt?

Om ni inte känner varann så väl får ni säga det. ”Nu känner jag inte dig jättebra, men av det jag har sett har jag fått en bild av att detta är en styrka du har…”

När du får feedback svarar du bara: Tack!


Med den här övningen får deltagarna träna på att både leta efter styrkorna – både hos sig själva och hos de andra i gruppen – samt att vara öppna mot varann. Och att ge och få feedback.


Comments


bottom of page