top of page

Presentations- och "Lära känna"-övningar

Uppdaterat: 29 maj 2018

Vill man få kreativa möten med hög delaktighet behöver deltagarna få känna sig välkomna och sedda redan i starten.


En övning där alla får tala och blir sedda är perfekt för detta syfte. När alla får prata blir de "en person" i rummet. Ni bryter isen och landar tillsammans innan ni går vidare i processen. Det är viktigt att alla får en chans att göra ett första intryck, och få en uppfattning om vad det är för människor som gruppen består av. Även om ni känner varandra sen tidigare kan en startövning vara på sin plats, då kan ni välja en övning som ger tillfälle att få veta nya saker om varann, eller en uppvärmningsövning för att snabbt komma igång och bli kreativa.


Du som ledare har även möjlighet att ta reda på sånt som du tycker är viktigt: tidigare erfarenhet, förväntningar på dagen, önskemål om vad ni ska syssla med och liknande.


Underskatta inte heller vikten av att ni lär er varandras namn - det är en förutsättning för att lära känna varandra. Om deltagarna inte känner varandra, blir de aldrig en grupp. När ni i gruppen har lätt att vända sig till varandra för stöd och uppmuntran höjs motivationen, och ditt arbete som ledare blir mycket lättare. Ju mer gruppkänsla, desto bättre kommer stämningen att bli!


Valet av övning styrs dels av vilken tid ni har, hur många ni är och naturligtvis syftet med mötet. Vet du att ni har kort om tid och snabbt behöver komma in i arbetsfas och vara kreativa så väljer du övning efter det.


Det finns en hel del presentationsövningar att välja på. Enklast är förstås att gå laget runt och låta alla säga några ord. Du som ledare kan börja! Formulera tre-fyra frågor som du vill ha svar på och lämna över ordet till nästa person. Bra om frågorna är så enkla och klara som möjligt, så att alla har tydliga ramar att hålla sig inom. Målet är att alla ska känna sig nöjda med den bild de har förmedlat av sig själva.


Fler övningar hittar du under kategorin Presentationsövningar.

コメント


bottom of page