top of page

Prioritering av idéer och förslag

En metod för att få delaktighet och låta deltagarna avgöra vad man ska arbeta vidare med.


Kan användas......efter en brainstorming inom ett ämne

...för att arbeta vidare efter en medarbetarundersökning eller kundundersökning - för att få samsyn på vilka förbättringsområden man vill gå vidare med och skapa en handlingsplan för

...för att gå vidare och prioritera vilka aktivteter som ska genomföras för att nå ett visst syfte

...för att säkerställa att alla fått vara med och påverka och ta ställning till ett beslut

som fattas

...mmGe varje deltagare ett antal klisterprickar. (3-6 st beroende på hur många idéer/förslag det finns. Tumregel: antal "prickar" = antal idéer/förslag delat med 3). Det går också bra att rita streck eller prickar med en penna.


Be deltagarna att bestämma sig för var de ska sätta sina "prickar". Varje person kan sprida ut sina röster alternativt sätta alla på ett och samma förslag. När alla har bestämt sig, går alla gemensamt fram och sätter upp prickarna. Då påverkas omröstningen mindre av grupptryck etc.


När alla är klara, räknar du samman hur många röster respektive förslag har fått och skriver dit det vid respektive rubrik.

Comments


bottom of page