top of page

Reflektion i grupp

Uppdaterat: 22 mars 2018

Reflektion skapar lärande!


Det är en stor fördel att arbeta i grupp och att diskutera sig fram till gemensamma ståndpunkter. Den gemensamma reflektionen är viktig, för annars kommer man troligen inte att våga pröva några alternativ utan fortsätter att arbeta i gamla beprövade hjulspår.


Lärande kan liknas vid en utvecklingsspiral, som passerar vissa hållpunkter:


Man utgår från en konkret upplevelse, som

man tar upp i gruppen för gemensam reflektion.

Slutsatserna av reflektionen kan leda till en konkret planering, som man sedan prövar aktivt. Detta ger nästa konkreta upplevelse och leder så småningom till att man kan bilda och införliva en teori, som är aktivt prövad i praktiken.


Detta ligger till grund för allt lärande, för barn eller för organisationer. Det är ett cykliskt lärande med praktik och teori och som leder oss framåt.


Följ stegen:

- uppmärksamma en händelse, känsla

- presentera

- diskutera, reflektera tillsammans

- agera

- reflektera

- förkasta eller ta till er

- åter till steg 1

Kommentarer


bottom of page