top of page

Reflektionsövning för utveckling

Uppdaterat: 26 apr. 2018


Att reflektera tillsammans med andra människor kring något ämne kan ge värdefulla insikter kring hur man ser på sig själv, på medmänniskorna, på livet och på världen. Hur tänker jag? Hur tänker du? Hur ska vi bemöta varandra?


Här följer ett antal ordspråk som (om man har lite fantasi) har med drivkrafter, motivation, utveckling, lärande och bemötande att göra. Samtala i grupp om ordspråket och notera era viktigaste slutsatser, lärdomar. Hur tolkar ni ordspråket, vad känner ni inför det, håller ni med eller inte med om dess andemening... Ägna högst 5 minuter åt varje ordspråk.


 

Vart du än går, gå helhjärtat!


Det är bara att bryta ihop och komma igen!


Rista beröm i stenen, skriv kritik i sanden!


Där det inte finns rädsla finns heller inget mod!


 När du hjälper en annan uppför berget, bestiger du det samtidigt själv!


För världen kanske du bara är en enda människa.... Men för en människa kan du vara hela världen!


Jag går långsamt, men jag går aldrig tillbaka!


I varje man bor en konung, i varje kvinna en drottning. Tala till dessa och de stiger fram!


En man som inte kan le ska inte öppna butik!


Geni är en procent inspiration och nittionio procent transpiration!


Blott de tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger!


Bildning är inte vad vi lärt oss, utan vad vi har kvar när vi glömt allt vi lärt!


Att behärska ordning är trivialt. Mästaren behärskar kaos.


Fler ordspråk hittar du här.


 

Comments


bottom of page