top of page

Respekten för andra kommer direkt ur din egen självrespekt

Uppdaterat: 1 juni 2018


När jag jobbar med grupper, exempelvis en teambuilding, så brukar vi ibland göra en övning för att tydliggöra gruppens normer och spelregler. Jag använder mig gärna av olika varianter av det här upplägget. En regel som alla grupper brukar ta upp är "Visa respekt för varandra". Men vad menar vi egentligen med begreppet respekt? Vi vill bemötas med respekt, men vad betyder det för var och en av oss? Hur gör vi när vi visar varandra respekt? Vad lägger vi i begreppet? Har vi samsyn på hur ett respektfullt bemötande ser ut? För att vi ska kunna följa en regel är det viktigt att den blir så konkret som möjligt och komma ner på "hur"-nivå.

Jag har hittat några citat och beskrivningar kring begreppet respekt som kan läsas som inspiration till egen reflektion.

Varsågoda:


”Respekten för andra kommer direkt ur din egen självrespekt. Du visar respekt för andra, inte så mycket beroende på vilka de är, utan på vem du är. Respekt är ett uttryck för dig själv och dina värderingar. Respekt innebär inte att du tycker om den andre, för det kanske du inte gör. Det betyder inte heller att göra som den andre vill. Respekt innebär helt enkelt att du ger den andre ett värde som människa, precis som du själv vill känna att du har.” William Ury, Harvard Negotiation Project


”Brist på respekt är visserligen en mindre aggressiv handling än en direkt förolämpning. Ändå kan den vara lika kränkande: föremålet blir inte sett – åtminstone inte som en hel mänsklig varelse vars närvaro betyder något.” Richard Sennett, Respect in a World of Inequality

"Scouterna tror på respekt. Respekt handlar om hur vi bemöter och behandlar andra människor, men också om vår inställning till oss själva. Scouterna tror på människors lika värde och därför också på att alla människor är värda respekt. Respekt innebär för Scouterna att tro att alla människors erfarenheter och egenskaper gör vårt samhälle rikare. Vi vill skapa en ännu bättre rörelse där alla människor känner sig trygga, välkomnas och respekteras. Därför jobbar Scouterna aktivt med mångfald och jämställdhet." Från scouterna.se

Läs om respekt i Wikipedia


Comments


bottom of page