top of page

Ring in ett nytt mänskligt år

Uppdaterat: 1 juni 2018


Nyårsafton 2017 vill jag dela en hoppingivande önskan. En omdiktning av Nyårsklockan i tidens tecken av Marco Helles.


Ring ut fördomarnas oår

Ring in nyfikenhetens vår


Ring ut faktaresistensen och selektiviteten

Ring in sökandet och hederligheten


Ring ut fanatismen och ismerna

Ring in tvivlet och nyanserna


Ring ut trollens övertag

Ring in människans dag


Ring ut terrorism och brutalitet

Ring in hopp och mänsklighet


Ring ut rasismens ofärd

Ring in jämlikhetens värld


Ring ut tafsandet och kränkandet

Ring in det jämställda beteendet och tänkandet


Ring ut roffandet och egennyttan

Ring in delandet och allmännyttan


Ring ut det hätska och det trumpiska

Ring in det vänliga och det värdiga


Ring in det nya året

Det mänskliga

Comments


bottom of page