top of page

Rollspel med attityd

Uppdaterat: 11 juni 2018

I den här övningen har man en gruppdiskussion med olika roller som tilldelas deltagarna för att utforska hur det känns att bli bemött på olika vis. Syftet är att tydliggöra hur bemötande, förhållningssätt, attityder till varandra i en grupp påverkar möjligheten till dialog och samarbete. Det är viktigt att du som ledare noga förklarar syftet med övningen innan ni sätter igång samt att det finns tid och utrymme för reflektion och lärdomar efter övningen. Övningen är lämplig för grupper som ska arbeta tillsammans under en längre period.


Ni ska inte vara fler än ca 6-10 deltagare i varje grupp så att alla har möjlighet att komma till tals. Förbered ett antal lappar - samma antal som antal deltagare - med instruktioner för vilket förhållningssätt gruppen ska ha till personen:

-  Säg emot mig

-  Ignorera mig

-  Beundra mig

-  Skratta åt allt jag säger

-  Håll med mig

-  Tyck synd om mig

-  Bekräfta mig


Sitt på stolar i en ring. Ge gruppen ett realistiskt eller påhittat problem att diskutera. Sätt upp lapparna i var och ens panna med texten utåt så att bara de andra deltagarna ser vad det står på den lapp man själv har i pannan. Starta sedan diskussionen. Gruppen ska alltså diskutera problemet och bemöta varandra enligt anvisningarna på lapparna. 


Avsluta diskussionen efter cirka 10 minuter och uppmana deltagarna att titta på den lapp de haft på sin egen panna. Gå sedan laget runt så varje person får möjlighet att reflektera kring hur de upplevde diskussionen - dels för sin egen del och dels för andra. Det är viktigt att alla deltagare pratar utifrån sig själva och inte ifrågasätter någon annans upplevelse. När alla har fått möjlighet att reflektera kan ni ta en mer öppen diskussion om lärdomar.


Övningen kan exempelvis användas för att komma fram till spelregler i en grupp, för att grunda för en bra dialog och bra bemötande inom gruppen. Passar också i ett sammanhang då man tänkt diskutera härskartekniker - för att illustrera och ge en upplevelse.

Comments


bottom of page