top of page

Roterande idéutveckling

Roterande idéutveckling är en engagerande och interaktiv metod för att i en stor grupp lyfta fram bra idéer på relativt kort tid. Denna metod gör det möjligt att utveckla idéer på en rad olika teman under ett övergripande tema. Metoden är genial i sin enkelhet och går att använda i nästan vilka verksamheter som helst. Passar för grupper på 12 till 100 personer.


Metoden innebär att deltagarna delas upp i mindre grupper på max sex personer som roterar från bord till bord, och från tema till tema. Varje bord har ett i förväg bestämt tema. På borden finns pappersdukar där deltagarna kan skriva ner sina idéer. Det tidigare grupper noterat blir en inspiration för kommande grupper att bygga vidare sin idéutveckling från.

På en given signal från ledaren roterar deltagarna till ett nytt bord. Lagom tid vid varje bord: 5 till 15 minuter. Vid varje bord finns en tema-ansvarig som stannar kvar och hjälper till att få grupperna att brainstorma fram idéer och förslag.

Denna metod skapar effektivitet i de enskilda grupperna och ger överblick och kunskap till alla deltagare. Genom en avslappnad och kreativ atmosfär skapas en öppen och informell dialog och ett lyssnande.

Metod är särskilt lämplig för arbete med ungdomar, där man vill få dem engagerade. Indelningen i mindre grupper gör att unga människor vågar prata och komma med idéer och förslag. 

Ungdomarna kan exempelvis delta i utformningen av platser, projekt och aktiviteter som de själva är användare eller aktiva i. Genom den här metoden skapas resultat som blir relevanta för deltagarna/ungdomarna och de ökar möjligheten till att de fortsätter vara engagerade i frågan.

Metoden överraskar ofta positivt. Man upplever att man är aktiv medbyggare av sina egna möjligheter snarare än att bara konsument av färdiga lösningar som skapats av andra. Man får vara med och forma något som har en positiv betydelse i sitt eget och i andras liv.

Metoden skapar massor av idéer men också förväntningar om att idéerna ska förverkligas. Här är det viktigt att man i nästa steg klarar av att involvera deltagarna i att arbeta vidare med idéerna och att beslut infrias och resultat återkopplas.Comentarios


bottom of page