top of page

Runda bordssamtal

Uppdaterat: 11 juni 2018

Rundabordssamtal eller rundabordskonferens är en mötesform där alla deltagare ges samma status och varje deltagares röst har samma vikt.


"Rundabordskonferens, eng. Round table conference. en form av förhandlingar, varvid parterna anses likaberättigade och försöka att utan bestämd dagordning genom fri diskussion kring "runda bordet" lösa tvistefrågor el. träffa uppgörelser i angelägenheter av gemensamt intresse." (Svensk Uppslagsbok 1955)


För några år sen hade jag uppdraget att vara moderator/processledare och genomföra ett antal "Runda bordssamtal" på olika nivåer i en stor organisation. Chefer, medarbetare med fackliga uppdrag och skyddsombud har tillsammans pratat om nuläge, utmaningar, prioriteringar och framtid.

Vid två tillfällen hade vi mer än 100 deltagare - då använde vi teknik som stöd för dialogen. På alla bord fanns en dator och deltagarna runt borden kunde dokumentera sin dialog allt eftersom. Vi hade två storbildsskärmar.  På den ena visades de olika frågeställningarna och på den andra skärmen kunde vi se alla bordens inlägg och följa dialogen.

Vid andra tillfällen var vi inte lika många och kunde klara oss utan tekniken. Då följde vi istället bordens dialoger genom kontinuerliga rapporter på blädderblad som vi satte upp på väggen. Vid ett tillfälle använde vi oss också av bordsdialoger med inspiration från metoden dialogcafé som passar mycket bra att använda just för Runda bordssamtal.


Syftet med detta - med eller utan IT-stöd - är att alla deltagare ska kunna ta del av alla bordens dialog, inspireras av den och även kunna kommentera. Av det som kommer upp kan processledaren också vaska fram nya frågeställningar och ämnen och på så sätt hålla dialogen levande.


Inled gärna med en presentationsövning. När ni är över 100 räcker det bra att deltagarna presenterar sig runt bordet där de sitter. Med ett mindre antal deltagare där alla känner varandra men i olika grad kan man exempelvis rivstarta med ett Speedmingel. Det går också bra att gå laget runt och presentera sig, deltagarna kan då även lägga till något om sina förväntningar på dagen. Utifrån denna information kan du som processledare också vaska fram viktiga dialogämnen för runda bordssamtalen.

För att få ett bra samtalsklimat kan några dialogregler vara på sin plats, presentera dem i början:

o   Alla runt bordet bidrar på samma villkor

o   Alla perspektiv är viktiga

o   Ställ gärna frågan: hur menar du då? Istället för att säga att "du har fel"

o   Vi pratar om nuläget och siktar mot framtiden


Syftet med dessa Runda bordssamtal var att diskutera uppdrag, utvecklingsarbete och prioriteringar men även få en bild av nuläget vad gäller arbetsmiljö och utmaningar i vardagen. Att under konstruktiva former lyssna på varandra och tillsammans lyfta blicken och se framåt.Comments


bottom of page