top of page

Samarbete • Samarbete förutsätter positiva förväntningar. Vi beter oss som andra förväntar sig att vi ska vara.

 • Lita på andra! Vägen ur bristande tillit heter Risktagning.

 • Livskraftiga grupper kännetecknas av att alla i gruppen upplever sig själva som resurser.

 • Engagemang + Förmåga = Kvaliteten på resultatet

 • Många missförstånd beror på oförmåga att uttrycka sig. Var tydlig, se till att alla i gruppen förstår!

 • Argumentera för att övertyga - inte för att vinna (Basera dina argument på fakta, inte på tyckande)

 • Vi jobbar bättre om vi har roligt när vi arbetar.

 • Målet anger vad vi ska åstadkomma tillsammans.

 • Arbetsuppgifter och ansvar ska fördelas (Fundera över vem som gör vad - finns dolda talanger? Andra synsätt kan komma fram vid omfördelning)

 • Ibland behövs en ledare (jfr dirigent)

 • Problem kan lösas med fantasi och systematik.

Ur Samarbetsboken av Kerstin Lindström.

Comments


bottom of page