top of page

Som apor i en bur

Uppdaterat: 11 juni 2018

Det här är en ofta berättad historia om hur några forskare bestämde sig för att göra ett experiment…


Ett antal apor sattes in i en bur. Högt upp i buren fanns en klase bananer som lockade aporna. En av aporna börjar klättra upp för att ta en banan. När den är halvvägs upp för stegen så sprutas en kalldusch över de apor som är kvar på golvet. Efter ett tag gör en annan apa samma försök med samma resultat – de övriga aporna besprutas med kallt vatten. Snart har aporna lärt sig vad som händer så när en av dem försöker klättra upp för stegen försöker de andra aporna förhindra det.


Nu tog forskarna bort kallvattnet. Alla aporna hade dock lärt sig att det inte var någon bra ide att försöka klättra upp till bananerna, så de undviker det. Vid detta tillfälle byts en av aporna ut mot en icke tränad apa. Den nya apan ser bananerna och börjar klättra upp - de övriga aporna ger sig då på den nya apan och hindrar honom. Efter ytterligare ett försök som resulterar i en attack har den nya apan lärt sig att om han försöker klättra upp till bananerna så blir han påhoppad.


Nu byts ytterligare en av de ursprungliga aporna ut mot en icke tränad apa och samma sak utspelar sig igen tills den nya apan lärt sig vad som gäller. Utbytet av apor fortsätter. När en ny apa kommer in i buren och försöker nå bananerna anfaller de övriga aporna och hindrar den från att klättra upp.


Till slut har alla ursprungliga apor ersatts, ingen i buren har därmed någonsin blivit besprutad med kallt vatten. Ändå närmar sig ingen apa stegen för att försöka nå bananerna.


Varför det?


Jo, de har fått lära sig att ”så här har vi alltid gjort”.Comments


bottom of page