top of page

Steget

Uppdaterat: 1 juni 2018Jag måste ge mig själv en dag, då min tanke strövar fritt.

En dag då jag tar mitt första steg och vet att steget är mitt.

Jag vill vakna upp i ett eget rum

och resa mig upp, och stå

på golvet en stund, och fråga mig själv

åt vilket håll jag vill gå.


Ett steg i sänder!

Sedan ett steg till!

Det blir härligt att se vad som händer

när man går åt det håll man själv vill!


Jag måste fråga mig själv vem jag är

och varför jag gör det jag gör.

Jag kan inte leva med dörren stängd

om mitt liv står därutanför.

Och ropar man på mig från alla håll så svarar jag: - Vänta en stund!

Idag vill jag följa min egen röst. Idag är jag ingens hund!


Ett steg i sänder!

Och sedan ett till!

Det blir härligt att se vad som händer

när man går åt det håll man själv vill!


Kent Andersson

bottom of page