top of page

Ta pulsen på arbetsglädjen

Uppdaterat: 1 juni 2018


För några år sedan publicerade Gallup resultatet av en omfattande undersökning av medarbetarengagemang och lycka på jobbet.

Tolv frågor ställdes och resultatet visade att de som skattade högt på dessa frågor också var de mest produktiva medarbetarna och de som kände mest arbetslycka!

Tolv bra frågor med andra ord, som ringar in vad som styr arbetsglädje och ger arbetslycka och goda prestationer.

Tolv utvärderande frågor som kan användas för att ta pulsen i arbetsgruppen eller varför inte för att reflektera över om du själv är på rätt plats i arbetslivet?


1. Vet jag vad som förväntas av mig på jobbet?

2. Har jag material och verktygen som krävs för att göra ett bra arbete?

3. Har jag dagligen möjlighet att på jobbet göra det som jag är bäst på?

4. Har jag inom de senaste sju dagarna fått bekräftelse eller beröm för mitt arbete?

5. Bryr min arbetsledare eller någon annan på jobbet sig om mig som person?

6. Är det någon på jobbet som uppmuntrar min utveckling?

7. Brukar mina synpunkter tas på allvar på arbetsplatsen?

8. Får företagets mål mig att känna att mitt arbete är viktigt?

9. Är mina arbetskamrater måna om att göra ett arbete av god kvalité?

10. Har jag en god vän på jobbet?

11. Har jag det senaste halvåret diskuterat min utveckling med någon på jobbet?

12. Har jag det senaste året haft möjlighet att lära mig något nytt och växa på jobbet?


Exempel på hur du kan använda den här typen av frågor för att tillsammans med medarbetare förbättra arbetsmiljön finns här - Temperaturmätning, hur har vi det på jobbet.

Comments


bottom of page