top of page

Tre saker vi har gemensamt

Uppdaterat: 11 juni 2018

När vi hittar gemensamma nämnare med andra människor har vi mycket lättare att relatera till varandra. I en stor grupp kan det behövas lite hjälp på traven med att hitta det gemensamma. Den här övningen lyfter fram både gemensamma saker och det unika med varje enskild individ.


Bilda grupper om 3-8 personer. Varje grupp får i uppdrag att hitta tre gemensamma nämnare, samt en unik sak (kompetens, erfarenhet, hobby etc.)  med varje person i gruppen.Unik i det här sammanhanget är något man är ensam om att kunna/ha varit med om - i just den här gruppen. Varje grupp får ett stort pappersark till exempel ett blädderblad och tjocka tuschpennor. Be dem att rita en "blomma" av stora cirklar - se bilden - som de sedan skriver in sina namn i samt de saker/erfarenheter/intressen de har gemensamt.

Tips: det går precis lika bra att rita på annat sätt, ibland visar jag denna bilden och säger till deltagarna att själva bestämma. De har då ritat julgranar, hjärtan, stjärna och så vidare.
När alla grupper är klara samlar du ihop den stora gruppen igen, blädderbladen sätts upp på väggen och varje grupp redovisar vad de kommit fram till.

Låt redovisningen ta tid. Ställ gärna frågor för att få veta så mycket som möjligt om alla spännande fakta om deltagarna.


Ni har nu en vägg full av blommor (eller hur de nu ritat) samt information om vad ni har gemensamt och nya spännande fakta om varje individ - som ni kanske inte visste innan. Det gemensamma förenar oss och det unika hos var och en av oss bidrar till gruppen och gör den bättre och starkare än den skulle varit om vi alla vore exakt likadana.


Tips: Höj energin ytterligare genom att göra övningen som en tävling! Utmana grupperna att göra redovisningen så kreativ som möjligt. "Scenen är er"! Utmana dem även att gräva på djupet för att hitta de mest otippade och originella gemensamma nämnare. Det blir roligare då!

Commentaires


bottom of page