top of page

Värderingsövningar - några grunder

Uppdaterat: 24 maj 2018

Värderingsövningar är ett slags diskussionsövningar för att starta samtal och bearbeta värderingar inom områden som saknar givna svar såsom värdegrund, moral, livsstil, relationer, framtidsfrågor och så vidare. Genom en aktiv och ofta rolig metod tar deltagarna ställning till olika påståenden utan att behöva stå för sin åsikt i eviga tider. Var noga med att påpeka att det bara är här och just nu de tar ställning. Alla får komma till tals, och det är OK att byta åsikt. Det finns inget facit med rätt och fel. Till metodens plus hör att övningarna innehåller rörelse - man uttrycker sig genom att byta plats, röra sig i rummet eller gå till ett hörn.
Syftet!

Värderingsövningar bör inte reduceras till att bara vara en kul grej. Du som ledare bör ha tänkt till före, ge tid till reflektion efteråt och annan uppföljning.


Värderingsövningar kan vara bra som en ingång till bearbetning av olika frågor och fortsatta samtal i även känsliga värderings- och attitydfrågor.


Värderingsövningar är redskap för att starta samtal. Metoderna kan öka förståelsen för hur vi människor tänker och känner. Deltagarna får tillfälle att träna sig att uttrycka åsikter, motivera sig och lyssna på andras argument. Det är inget ansvarsbefriat tyckartorg, utan mer en möjlighet för deltagarna att klargöra sina värderingar och att sedan även "problematisera" förutfattade meningar.


Att tänka på:

Låt alla tala och låt dem tala till punkt!

Det är alltid okej att byta åsikt! Och att inte veta vad man tycker!

Lyssna aktivt som ledare! Ge kollektivt beröm!

Värderingsövningar är inte diskussionsövningar!

Ingen får angripa någon annans åsikt!


 

コメント


bottom of page