top of page

Strandsatta!

Uppdaterat: 1 juni 2018


Bild: I april 2016 kapsejsade tre män med sin båt i Mikronesien i Stilla havet. Efter många simtag lyckades männen till slut ta sig till ön Fanadik där de blev strandsatta i tre dagar. Männen skrev med hjälp av palmblad ”hjälp” i sanden och upptäcktes av ett flygplan från den amerikanska flottan.


Det går att arbeta ihop utan att tycka lika om allt!

Ge arbetsgruppen möjlighet att lära känna varandra, respektera och förstå varandras värderingar genom en rolig övning. Med respekt och acceptans för varandras åsikter och värderingar kommer man långt. Och träning ger färdighet... Samarbete kan tränas!


Gör så här:

Dela upp deltagarna i mindre grupper, 4-8 kan vara lagom storlek (beroende på hur många ni är alla tillsammans).


Varje grupp får nu i uppdrag att sätta sig in i denna situation:


Genom en olycka blir ni strandsatta på en obebodd ö. Om ni i förväg hade vetat att det fanns risk för att bli strandsatt, vilka saker skulle ni då ha tagit med er ?

Varje person får först fundera enskilt en stund. Gå sedan laget runt och berätta en i taget.

Gruppen ska sedan tillsammans landa i en lista om lika många saker som deltagare i gruppen. När ni är överens om innehållet i listan skriver ni upp era saker på ett blädderblock.


Ta sedan en diskussion i helgrupp och låt en grupp i taget berätta om sina val. Ställ frågor:

Hur kom de fram till sin lista? Var det någon som tog ledningen? Känner varje person att de fick föra fram sina idéer på ett bra sätt? Har ni lärt er något nytt om varandra?


Den här övningen främjar lagarbete och hjälper deltagarna att lära sig andra personers värderingar och olika sätt att lösa problem på.


Tips: Om ni är alldeles för många i storgrupp för att kunna ha diskussionen tillsammans, så kan grupperna fortsätta på egen hand. Ge dem då frågorna och be dem att tillsammans ha en dialog och analysera hur övningen gick att utföra.

bottom of page