top of page

Variant på speeddating

Uppdaterat: 1 juni 2018

Speedmingel är en favoritövning! Men ibland finns det inte plats eller är inte lämpligt av någon annan orsak med ett stående mingel. Ett alternativ då är att göra ett sittande mingel, av typen speeddating. En bra sak med denna variant är också att du som ledare ser till att alla faktiskt får prata med alla. Vid stående fritt minglande finns alltid möjligheten för deltagare att välja att enbart prata med de man redan känner. Så - som alltid - fundera på syftet med övningen och välj variant (stående eller sittande) beroende på det.


Gör så här: Ställ stolar (samma antal som deltagarna) i två cirklar, en yttre och en inre. Den inre cirkelns stolar ska vara vända mot den yttre - så att deltagarna kan sitta ansikte mot ansikte.


Hälften av deltagarna sätter sig i den yttre cirkeln och andra hälften i den inre. Övningen går sedan till så att man ska prata med den man har mitt emot sig, om ett givet ämne, under en given tid.


När alla har tagit plats berättar du som ledare hur det går till, samt ger deltagarna ett första ämne att prata om. (Exempel på ämnen finns här: Speedmingel.) Nu skall deltagarna diskutera med den som de sitter mitt emot i ca 3 minuter. När tiden är ute bryter ledaren och då skall de som sitter i den yttre cirkeln flytta sig ett steg år höger - och invänta att ledaren ger dem ett nytt ämne. Nu sitter alla mitt emot en ny person som man skall prata med om det nya ämnet under ca 3 minuter.


Fortsätt gärna med övningen tills ni gått laget runt, så att alla fått möjlighet att prata med alla!

Commentaires


bottom of page