top of page

Vattentrappa

Uppdaterat: 17 maj 2019

Utvecklad av leg.psykolog Ulla Risling. Namnet på metoden syftar på att reflektion förädlar tanken precis som vattnet förädlas/renas när det rinner igenom att antal stationer.


Metoden kräver koncentration och delaktighet av alla. Ger bra möjlighet till reflektion, aktivitet och lyssnande.


Gör så här:

Låt en "huvudperson" (deltagare/medarbetare) presentera ett problem utifrån sitt perspektiv.  Bjud fram "huvudpersonen" till en sittplats, sitt själv bredvid. Det kan vara bra att i förväg ha utsett och pratat med "huvudpersonen". Du kan hjälpa till genom att ställa frågor, helt enkelt göra en intervju.

Eventuellt har du valt ut ett ämne du vill belysa, exempelvis: Vad anser du vara bra bemötande? När har vi ett bra bemötande av våra kunder? Hur märker vi när kunden känner sig väl bemött?


Låt sedan övriga reflektera i par/grupper (helst inte fler än fem grupper med fem deltagare i högst fem minuter) över vad de hört utifrån sitt perspektiv. En grupp börjar reflektera och då "finns bara de i rummet, de pratar bara med varandra": Alla andra är tysta och lyssnar tills det är deras tur. Avslutningsvis återfår du ordet och frågar då huvudpersonen vad han/hon hört och vilka nya perspektiv han/hon fått med sig från "vattentrappan".


 Avsluta med gemensam reflektion. Någon kan summera på blädderblock.Comments


bottom of page