top of page

Visa uppskattning

Det här är en enkel övning som passar bra som avslutning på en konferens eller varför inte ett vanligt personalmöte?


Beroende på hur ni sitter så ger du instruktionen att alla ska skriva en lapp till de två kollegor/konferensdeltagare som sitter till höger och till vänster alternativt till alla som sitter runt bordet (om ni sitter i öar): "Jag uppskattar dig för att ..."(nämn två saker). Därefter lämnas lapparna till de berörda. Var och en skriver alltså lika många lappar som man får.


Om ni vill kan var och en läsa upp sina lappar högt för alla - alternativt i den lilla gruppen vid samma bord - och låta övriga fylla på. Det kan också fungera att "bara" lämna över lapparna. Det blir som en liten present att ta med sig.

Till den här övningen passar det att ha ett kort pass kring feedback, uppskattning och vikten av att bekräfta och berömma varandra. Det är ett grundläggande behov hos alla att få bekräftelse och bli sedd. Det har inget med osäkerhet att göra, eller att man inte skulle vara bra på sitt jobb eller något liknande. Alla växer av att få uppskattning och får mer energi och motivation!


Även om alla i gruppen inte känner varandra så väl kan man få ut en del genom att exempelvis återkoppla till saker man upptäckt hos varandra under den tid man träffats.Comments


bottom of page