top of page

Övning i samsyn

Uppdaterat: 11 juni 2018

I höstas var jag processledare för runda bordssamtal där chefer, fackliga representanter och skyddsombud fick tillfälle att ha dialog om nuläge och framtid. Syftet med dialogen var att tillsammans identifiera vilka utmaningar de såg framöver och se vad som behövde förbättras. Vid dagens slut ville man ha skapat samsyn kring vad som skulle prioriteras i arbetsmiljöarbetet inom organisationen.


Hmm samsyn tänkte jag.... Undrar om vi har samsyn på begreppet samsyn...?


Deltagarna fick därför börja med att reflektera tillsammans kring begreppet samsyn.

Hur definierar vi samsyn? Hur vet vi att vi har det? Vad är det bra för? Det visade sig att det inte var så lätt att definiera som en skulle kunna tro... Det har att göra med att vara överens, men är det samma sak som att alla tycker likadant? Är det kanske att ha samma bild av något? Hur mycket samsyn behöver vi ha för att kunna jobba bra tillsammans?


Det kan vara lätt att tänka att samsyn innebär att vi ska tycka och agera precis likadant och då blir allting bra. Jag skulle istället vilja definiera det så här:


Samsyn har vi när alla inblandade har en gemensam uppfattning om mål och vision, värderingar och ambitioner för samverkan, kunskap om varandras kompetens, resurser, möjligheter och begränsningar. Det vill säga vad som krävs för att gemensamt kunna genomföra exempelvis en aktivitet eller vårt uppdrag.


Sen kan samsynen innebära:

- Att vi tycker och agerar lika, eller att vi tycker och agerar olika.

- Att vi respekterar och accepterar det, eller att vi tycker och agerar olika och inte respekterar eller accepterar det. I så fall får vi jobba vidare på det eller kanske välja att gå skilda vägar. Alla inblandade vet i alla fall vad som gäller.


Lyckas vi skapa samsyn skapas en nödvändig plattform, ett gemensamt synsätt att utgå ifrån. Med denna grund att stå på kan vi göra ett bra jobb tillsammans. Samsyn ger mycket vinster exempelvis förståelse, kunskapsbyggande, lojalitet, respekt, fokus, arbetsro, kvalitetstid, effektivitet, styrning.... Vi har allt att vinna på att skapa samsyn!


Tillbaka till runda bordssamtalet och dess fokus på samverkan....

Den inledande samtalsövningen följdes upp med att de mer konkret fick fundera över vilka saker det kan samverkas om, och vilka saker det inte kan samverkas om - för att se om det fanns samsyn på detta.

Denna övning gav en spännande dialog! Ibland verkade det som om att det fanns delade åsikter, men med lite utredande frågor och beskrivningar kunde vi se att de flesta tänkte lika i grunden. Något alla var överens om var att det inte går att skapa samsyn och inte heller veta om vi har samsyn om vi inte pratar med varandra. Vilken bra insikt! ;-)


Med denna gemensamma plattform att utgå från satte vi då igång de runda bordssamtalen..

Σχόλια


bottom of page