top of page

Arbetsgruppens styrkor


Ett sätt att stärka samarbetet i en grupp är att ha en dialog kring samt inventera vilka styrkor som deltagarna har tillsammans, det vill säga gruppens gemensamma kompetens.


Till den här övningen behöver ni en uppsättning kort med styrkor/starka egenskaper. Om ni inte har det kan ni beställa Metodbankens egna styrkekort.


Sprid ut alla kort på ett bord. Ställ er sedan följande frågor:

  1. Vilka styrkor är viktiga i gruppen för att vi ska kunna ha ett gott samarbete och nå våra mål?

  2. Vilka styrkor har vi i gruppen? (Här kan ni med fördel göra någon av de andra övningarna som ökar kännedomen om vilka styrkor ni har som individer, till exempel Mina och dina styrkor.) Skapa en samlad bild av alla era styrkor!

  3. Vilka styrkor stärker gemenskapen?

  4. Finns det ytterligare styrkor som vi har, men som vi i dagsläget inte visar?

  5. Kan vi visa mer eller träna upp de styrkor vi identifierat är viktiga för vårt arbete?

  6. Finns det några styrkor som saknas och som vi skulle behöva rekrytera in?

Comments


bottom of page