top of page

Benchmarking

Uppdaterat: 26 apr. 2018


Enkelt uttryckt betyder benchmarking "att jämföra". På svenska skulle vi kunna säga verksamhetsjämförelse eller prestandajämförelse. Det är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder och att jämföra den egna verksamheten med konkurrenter eller andra branscher. Syftet är att få insikt och kunskap som kan omsättas till effektiva förbättringar i den egna verksamheten genom att lära sig av de bästa - oavsett bransch.

Men hur gör man effektiv benchmarking rent konkret? Många gör misstaget att åka ut och titta på hur andra gör utan att först veta exakt hur man själv gör. Det kan därför vara en god idé att förbereda benchmarkingen för att kunna göra relevanta jämförelser. Ett sätt är att göra en processkartläggning av den egna verksamheten. Man får då en tydlig bild av hur de egna arbetsmomenten och processerna ser ut och det blir lättare att jämföra med motsvarande hos ett annat företag. Genom att ta fram mätpunkter kan vi se om de är bättre än vi samt vad de gör som inte vi gör.


Så här kan en benchmarking gå till:


1) Ta reda på hur vi själva gör genom att kartlägga den egna verksamheten/processen .

2) Identifiera process eller arbetsmoment att "benchmarka" sig mot.

3) Leta efter en jämförbar verksamhet. Det kan vara en annan enhet inom den egna organisationen, ett annat företag inom samma bransch eller ett företag inom annan bransch.

4) Samla in information. Var väl förberedd och ta gärna fram frågeformulär och egna processmätetal innan besöket.

5) Summera informationen direkt efter besöket och analysera skillnader. Reflektera över det ni ser. Vilken prestationsnivå hade man? Vad gjorde man annorlunda? Hur gjordes dessa aktiviteter?

6) Sätt mål och formulera konkreta förbättringsförslag.

Comments


bottom of page