top of page

Cafédialog - dialogcafé - World Café

Uppdaterat: 29 maj 2018

Dialogcafé/cafédialog eller World Café är precis som namnet antyder, en dialog som sker i form av ett café. Caféformen skapar snabbt en trygg och välkomnande atmosfär med en intim känsla. Metoden är bra både för möten där deltagarna känner varandra och möten där deltagarna inte tidigare träffats.


Syftet med ett dialogcafé kan vara att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram gemensam kunskap samt stärka vi-känsla och gemenskap.


Dialogcafé är bra när ett stort antal personer (30 och uppåt) på ett informellt sätt ska kunna utbyta information och idéer.


Lokalen bör möbleras med bord och stolar i mindre öar, som dukas trivsamt  - som ett café! Ca 5-8 personer kring varje bord är lagom. De fikar, samtalar och för anteckningar direkt på bordsdukarna av papper.


Ledaren kan i förväg bestämma ett tema eller flera teman som samtalen ska kretsa kring. Alternativt kan teman bestämmas av deltagarna själva vid starten (svårt när man är väldigt många). Att hitta kärnfrågan, den öppna frågeställning som skapar engagemang och mening är avgörande för resultatet.


Temat markeras sedan tydligt på borden. Deltagarna väljer själva vilket tema/vilken fråga de är intresserade av att börja diskutera och sätter sig vid det bordet.


Samtalen pågår under en period (15-25 min) för att sedan avbrytas för bordsbyten. Alla deltagare utom en går då till ett nytt bord för att fortsätta diskussionen där. Maximal spridning är viktigt här.


Bordsvärdar stannar kvar vid varje bord för att ge de nyanlända gästerna inblick i det samtal och de idéer som kommit fram i den senaste rundan. De nya gästerna får fylla på det som sagts tidigare. Bordsvärden har ett särskilt ansvar för att se till att alla fattar sig kort. Bordsvärden ska också se till att samtalet dokumenteras.


Bordsbyten görs sedan flera gånger. På detta sätt korsbefruktas samtalen.


När x antal byten gjorts sammanställs och presenteras resultatet per bord. Jobbar du med en riktigt stor grupp så kan en vanlig redovisning där ni går laget runt ibland ta för lång tid - i alla fall kännas väldigt långdragen - så se till att styra upp redovisningen på ett bra sätt, till exempel med denna metod.


Fördelar med metoden:

  • Användbar när många frågor ska tacklas

  • Alla får komma till tals

  • Många kan prata med varandra

  • Lätt att prata i en liten grupp

  • Man kan prata över organisatoriska eller andra gränser genom bordsbyten

  • Lätt att få samsyn och avstämning kring en fråga

Mer om metoden: www.theworldcafe.com

Comments


bottom of page