top of page

"Daily standups" för effektivt teamarbete

Uppdaterat: 1 juni 2018

Daily standups är en metod där ett teams medlemmar möts - i samma rum eller digitalt - för att uppdatera sina kollegor. Metoden passar särskilt bra för projektteam. Varje teammedlem ska svara kort på tre frågor:
Vad gjorde jag i går?

Vad ska jag göra idag?

Behöver jag hjälp med något för att kunna göra ett bra jobb idag? I så fall, med vad och av vem?


Precis som namnet antyder så är detta möten som kan ske på stående fot - det ska vara korta avstämningsmöten, max 15 minuter. Syftet är öppenhet, att följa varandras arbete och veta vad som är på gång. Alla typer av frågeställningar i teamet har möjlighet att komma upp till ytan, vi får veta vad de andra i teamet brottas med och kan hjälpa till. Det ger en känsla av att "vi fångar upp det vi faktiskt behöver prata om och inget faller mellan stolarna". Finns det behov av något ytterligare möte eller diskussion bokas det in eller avhandlas i direkt anslutning till stand-up mötet av de medarbetare som behöver vara med.


Som jag ser det finns det många plus med denna mötesmetod!

+ Ett effektivt samarbetsmöte som skapar en känsla av sammanhang.

+ Behov av förändring och stöd fångas snabbt upp.

+ Skapar teamkänsla även med medarbetare som sitter på olika platser.

+ Medarbetarna får rutin på att lyfta upp och prata om vad som hindrar arbetsflowet.


Metoden kallas också daily scrum och är en så kallad agil metod.

Comments


bottom of page