top of page

Feedback om styrkor


En styrka är en kombination av tre saker: talang, kunskap och färdighet. Det är med våra styrkor vi bidrar positivt till vår arbetsgrupp och organisation. När vi presterar som bäst är det med hjälp av våra styrkor. En grupp blir stark när den känner till och använder sina styrkor! I den här övningen tränar vi på att spana efter varandras styrkor och hur de bidrar till våra framgångar i arbetet.


Gör så här: Dela in deltagarna i smågrupper. Var och en funderar en stund på vilka styrkor som var och en av de andra i den lilla gruppen har. Skriv ner tre stycken styrkor för varje person. När alla tänkt klart turas ni om i den lilla gruppen att berätta om vilka styrkor ni ser hos varandra och förklara vad som har gjort att ni har sett dem och vad styrkorna tillför arbetsgruppen.


Till exempel: ”En styrka du har är att du är hjälpsam, eftersom att du alltid finns där och ger en hjälpande hand när det behövs. Det är jättebra för vår arbetsgrupp för arbetet känns lättare när vi hjälper varandra.”


För att visualisera styrkorna i gruppen kan ni skriva ner dem på ett blädderblad, som sedan sätts upp på väggen. När alla grupper satt upp sina blädderblad har ni en hel vägg full med styrkor! Ta gärna ett foto för att dokumentera!


Nedan finns en lista med styrkor som ni kan skriva ut, så att deltagarna har något att utgå ifrån. Ett alternativ till lista är att använda Metodbankens Styrkekort.Gunnel Ryners bok: Släng problemglasögonen gav inspiration till övningen.


4 Comments


viuula.k
Apr 11


Like

viuula.k
Apr 11

snälla styrkor på o

✒️

Like

viuula.k
Apr 11

jag skulle villa ha styrkor på o😊

Like
viuula.k
Apr 11
Replying to

ok jag är viola


Like
bottom of page