top of page

Fyrfältare

Uppdaterat: 29 maj 2018

Fyrfältare eller matriser kan vara användbara i många situationer. Exempelvis när ni vill få fram en framtidsbild och för att kunna prioritera vad ni ska jobba med för att nå önskat läge. Du väljer själv vad du ska sätta på axlarna.


Formulera en fråga som deltagarna får ta ställning till. Till exempel: Hur kommer det att se ut i vår organisation om ett år vad gäller arbetsmiljön? Brainstorma! På hög och låg nivå, positivt och negativt, stort som smått. Skriv ner alla scenarier ni kan komma på.


Alla får en hög med post it-lappar för att skriva ner enskilt det man kommer på. När allt är uttömt börjar ni arbeta i en eller flera grupper med att sortera in i fyrfältaren. Är det önskvärt eller icke önskvärt? Är det troligt eller icke troligt att det kommer att ske (om vi inte agerar...)?


Vilka frågor ska ni då prioritera att arbeta med? 

Jo det som hamnat i fältet "Önskvärt men icke-troligt". Samt det som hamnat i fältet "Icke önskvärt men troligt" - det behöver ni arbeta för att motverka!

Det som är troligt och önskvärt kommer troligen ske av sig själv. Det som är icke önskvärt och icke troligt - kommer ju troligen inte att hända.


Comentários


bottom of page