top of page

Gruppens kompetensinventering

Uppdaterat: 25 maj 2018


"Tillsammans kan vi allt!" Den känslan är viktig att förmedla.

Det här är en gruppövning som visar hur man tillsammans kan utveckla kunskapsnätverk och stärka synen på sin egen förmåga. Deltagarna synliggör sina kompetenser och skapar nya idéer baserade på den samlade kunskap som finns i gruppen. Metoden handlar om att få människor att inse att ju fler kontakter och erfarenhetsutbyte - desto större investering för framtiden.


Syftet:

Att deltagarna delar med sig av sin kunskap till varandra.

Att individen vågar lyfta fram sina goda sidor.

Att utveckla idéer som tar tillvara gruppens totala kompetens.


Hela övningen tar cirka 90 min. Första delen, som handlar om att identifiera och skriva ned sina egna kompetenser, kan variera i tid. Att göra idéskisserna till projekten tar cirka 30 minuter. Presentation i helgrupp tillkommer.


Steg 1

1. Dela ut fem till tio post-it-lappar till varje deltagare och be dem skriva ner minst fem saker de är bra på. Det kan vara allt ifrån att passa barn, tapetsera, laga mat eller att spela datorspel.


3. När deltagarna är klara sätter alla upp sina lappar på en vägg eller whiteboard. Nu kan man se en hel vägg full av olika kompetenser och möjligheter.


4. Prata kring detta och lyft fram att "din kompetens är min kompetens". Alla deltagarna har nu stärkt sin egen förmåga med fem upphöjt till fem.


Här kan ni välja att avsluta eller gå vidare med steg två.


Steg 2

I steg två delar ledaren upp deltagarna i grupper om cirka fyra personer och ger dem i uppgift att under 20 minuter skapa ett projekt, företag eller en idé där så många kompetenser från tavlan som möjligt utnyttjas. Uppmuntra deltagarna att försöka få med alla olika kompetenser i projektet.


Dela ut stora papper att skriva, kladda och rita på. Är tiden knapp, lägg till tio minuter. Till slut ska grupperna presentera sina projekt för varandra. Hjälps åt att checka att alla kompetenser finns med.

Comments


bottom of page