top of page

Gruppens kontrakt/spelregler


De flesta grupper, exempelvis på arbetsplatsen och i skolan, behöver ha gemensamma spelregler om hur man skapar och upprätthåller ett gott arbetsklimat. Denna överenskommelse mellan gruppens medlemmar ska ge tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet respektive inte tillåtet inom gruppen. Gör ni det här i inledningen när gruppen skapas - eller som en nystart vid en kick off eller liknande - så slipper ni förhoppningsvis många av problemen med outtalade och olika uppfattningar om hur saker ska göras. Kontraktet klargör vilka "spelregler" som gäller i gruppen - ni lägger korten på bordet. Om ni inte enas om spelreglerna på arbetsplatsen kanske någon spelar golf medan andra spelar fotboll, tennis eller ishockey!


Var och en skriver ner 3-4 saker/förutsättningar för att samarbetet ska fungera bra i arbetsgruppen, hur man vill ha det på sin arbetsplats. Varje person utgår från tidigare erfarenheter och sina egna behov. Tänk gärna både på hur möten ska läggas upp, arbetet ska göras och på hur ni själva ska bete er.


Gå laget runt skriv upp alla era synpunkter exempelvis på blädder eller whiteboard. Ta gärna en sak i taget, och gå istället flera varv runt - för att undvika att de sista inte har något nytt att komma med.


Finns det likheter? Skillnader? Menar ni kanske samma sak, men använder olika ord? Det är viktigt att allt som skrivs upp blir konkret. Så fort ni inte riktigt förstår vad som menas ("vi ska vara öppna mot varandra") fråga "hur menar du då", "kan du förklara lite mer", "kan du ge ett exempel", "hur beter sig en person som är öppen?".


Gruppera därefter era förslag utifrån hur de verkar höra ihop. Formulera vid behov en sammanfattande rubrik helst i positiva ordalag, t ex:


"Lyssna för att förstå, undvik att värdera", "Låt andra tala till punkt", "Var nyfiken och försök ta andras perspektiv", "Respektera överenskomna tider", "Ha mobiltelefonerna avstängda" etc.


Prioritera gemensamt ett antal exempelvis 5-6 konkreta förutsättningar/regler som ni är eniga om är de mest betydelsefulla för att ni ska kunna jobba bra, ha trevligt tillsammans och nå era mål. Om det behövs - använd en prioriteringsmetod,  exempelvis att alla får rösta på 3 stycken som de själva anser vara viktigast - med hjälp av pluppar eller 3 streck med en penna.


För att ytterligare konkretisera - gå igenom varje förutsättning/regler och ställ frågan - hur når vi dit? Hur skapar vi förutsättningen? Eventuellt kommer det då fram saker som ni måste ta tag i för att det inte bara ska bli ord.


Renskriv detta som gruppens kontrakt/spelregler/gruppregler. Var och en i gruppen ska förstås sedan ha ett exemplar av denna överenskommelse. Spelreglerna kan även sättas upp synligt på väggen.


Comments


bottom of page